Sent with rule.io
Logo Logo
Viktigaste utfallen i forskning om depression vid graviditet
Vad är viktigt att mäta i forskning som undersöker behandling av depression under och efter graviditet? Det framgår av de överenskomna utfall i det Core outcome set, så kallat COS, som SBU tagit fram med hjälp av bland annat forskare, vårdpersonal och patienter.

Ett COS innebär att man för en sjukdom, ett tillstånd, eller ibland en specifik behandling, kommer överens om ett begränsat antal utfall som bedöms som särskilt viktiga för kommande forskning. I detta fall har SBU fokuserat på behandling av depression under och efter graviditet. De nio utfall som bör prioriteras i kommande forskning på området blev i korthet:
 • Depressiva symtom
 • Diagnos på depression
 • Ångest
 • Livskvalitet
 • Tillfredsställelse med interventionen
 • Förälderns bindning till barnet
 • Självmordstankar/självmordsförsök/ fullbordat självmord
 • Tankar på att skada barnet
 • Oönskade händelser, till exempel missfall
Framtagandet av COS har skett delvis genom en så kallad Delfistudie där bland annat forskare, patienter och vård- eller myndighetspersonal kunnat ranka hur viktiga de anser olika utfall vara. I processen deltog 222 personer varav 24 från andra länder än Sverige. Arbetet har sedan följts av ett konsensusmöte med 13 personer från de relevanta grupperna.

Projektet är ett regeringsuppdrag och ingår i regeringens satsning på kvinnohälsa.
 

Upplysningstjänstsvar om icke-invasiv ventilering vid andningsinsufficiens orsakad av covid-19
 


SBU har fått i uppdrag av Socialstyrelsen med bakgrund av den rådande covid-19-pandemin att sammanställa den vetenskapliga litteraturen om:
 
 • Risk för smittspridning vid behandling med icke-invasiv ventilering med CPAP eller BiPAP. 
 • Effekt av icke-invasiv ventilering vid akut andningsinsufficiens orsakad av coronavirus. 
 • Risk för smittspridning vid behandling med nebulisator eller högflödesgrimma. 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig