Sent with rule.io

Forskarkommentarer och nyheter från Lunds universitet
19 MAJ 2020 | #6

BILD
…corona: samtal med statsvetaren Åsa Knaggård 
– I Ungern använder man smittspridningsbegränsande politik för att montera ned demokratin ytterligare. Det är riktigt oroväckande, säger forskaren Åsa Knaggård som i Apropå corona diskuterar hur politiker fattar beslut under stor osäkerhet. Se här
… prisraset på olja och plastens framtid
Oljepriserna sjönk till historiskt låga nivåer under våren. Vad betyder prisraset för plasten? Ser vi räddningen eller dödsstöten för den storskaliga oljebaserade plastproduktionen? Läs mer
… att förstå corona och dess konsekvenser
Podd: För 100 år sedan skördade spanska sjukan fler människoliv än det första och det andra världskriget tillsammans. Tack vare forskning vet vi idag vilka kort- och långsiktiga effekter det viruset hade på såväl ekonomi som hälsa. Vilka paralleller kan man dra mellan corona och spanska sjukan? Och hur djup blir den ekonomiska krisen? Läs mer och lyssna här
FLER NYHETER

Sommarkurs ska ge perspektiv på pandemier
Allas liv påverkas av Corona just nu. Strategier för att bäst skydda sig och bli kvitt sjukdomen diskuteras världen över. Men människan har brottats mot pandemier tidigare i historien. Hur tacklade man den här typen av farsoter? Vem gav man skulden? Och hur har pandemier skildrats i Bibeln, film och litteratur? För att öka den kunskapen har humanistiska och teologiska fakulteterna skapat sommarkursen Pestens tid. Läs mer
Internationell jämförelse av virusrädsla och syn på myndigheters åtgärder
Hur oroliga och rädda är människor i olika länder för Covid-19? Och vad anser de om deras myndigheters åtgärder?  Lundaforskare har bidragit med uppgifter från Sverige till en studie gjord i Cambridge, samt även visualiserat insamlade data. Läs mer
Online: Finanskris – eller? Nationalekonomisk coronaspaning
26 maj det ett webbsänt seminarium som tar upp frågor som: Har coronavirusets framfart gett oss en finanskris? Är ekonomiska kriser oundvikliga? Hur kan och bör den nuvarande situationen hanteras? Vad lärde vi oss av finanskrisen 2008? Innebär det nuvarande läget en vändpunkt som kan skapa något nytt?. Läs mer
Ny studie om hjärnans vattenkanaler skänker hopp till hjärn- och ryggmärgsskadade
En internationell forskargrupp har upptäckt en behandling som dramatiskt reducerar svullnaden efter hjärn- och ryggmärgsskador. Genom att använda ett redan godkänt läkemedel på råttor kunde hjärnans vattenkanaler manipuleras med positivt resultat. Den nya studien ger hopp till de miljontals människor som varje år drabbas av hjärn- och ryggmärgsskador. Läs mer
Omvälvande när släktingar blir fosterföräldrar
När ett barn inte kan bo kvar hos sina föräldrar säger lagen att en släkting eller annan anhörig i första hand ska övervägas som familjehemsförälder. Trots bestämmelsen finns i Sverige ingen samlad kunskap om gruppen, något som skulle kunna underlätta socialtjänstens arbete. En ny avhandling har studerat släktinghemsföräldrarnas situation. Läs mer
…och ännu fler nyheter

Kontakta redaktionen