Skickat med RuleMailer.se
Vetenskap & Allmänhet
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Instagram

Image
Image
Corona i svenska medier
– Mindre uppskruvad ton
Image
Tonen i svenska nyhetsmediers rapportering om corona upplevs mindre alarmistisk nu än för en månad sedan. Svenskar har ett fortsatt stort förtroende för vårdpersonal, forskare och myndighetspersoner. Det visar den senaste mätningen i Vetenskap & Allmänhets nya studie.
Image

Image
Image
Ny europeisk portal för medborgarforskning
Image
EU-Citizen.Science är en ny europeisk portal för medborgarforskning som nyligen smyglanserats. Forskare, medborgarforskare och alla som bara är nyfikna på medborgarforskning är välkomna att vara med och ta portalen till nästa nivå.
Image

Image
Image

Image
Kommande evenemang
Image

Image
Nytt & Noterat
Forskning om forskningskommunikation på frammarsch
Forskningskommunikation är ett ungt men växande forskningsområde. Än så länge finns få svenska forskare. De senaste tio åren har bara 23 artiklar publicerats i områdets tre viktigaste tidskrifter av forskare i Sverige. Det visar en ny översiktlig kartläggning gjord av Vetenskap & Allmänhet på uppdrag av Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag hålls den 27–28 november 2020
ForskarFredag brukar arrangeras den sista helgen i september, men i år flyttas vetenskapsfestivalen till den 27–28 november. ForskarFredag är en del av den europeiska vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night och flytten sker på grund av Covid-19-pandemin. Sista dag att anmäla aktiviteter till programmet är den 30 oktober 2020.

Svenskt samarbete för mer nyheter om forskning
Många svenska aktörer vill öka tillgången till forskning och forskningsresultat. Det visar en rapport och kartläggning kallad Forskning.framsyn gjord av Forskning & Framsteg och Vetenskap & Allmänhet. Den genomfördes på uppdrag av Vetenskapsrådet för att undersöka hur forskning kan göras mer tillgänglig, både för allmänheten och för andra grupper utanför akademin. Läs om rapporten här.

Det här kännetecknar medborgarforskning!
En forskare som ber frivilliga skicka in salivprover för att kartlägga bakteriefloran i deras munnar – är det medborgarforskning? En amatörexpert som studerar skalbaggar? Att fylla i en enkät? Med dokumentet The ECSA Characteristics of Citizen Science vill den europeiska organisationen för medborgarforskning, ECSA, där VA är medlem, bidra till förståelsen för vad som är – och inte är – medborgarforskning.

Svaga bevis för att medier har tappat i förtroende
Faller förtroendet för svenska medier och journalister under coronakrisen? Flera mätningar pågår och tolkningarna av dem varierar. Enligt radioprogrammet Medierna i P1 tyder mycket på att förtroendet minskar: Men den slutsatsen ifrågasätts av Emanuel Karlsten i GP och av VA i en debattartikel i SvD. Mediernas producent Therese Rosenvinge svarade i GP på kritiken. Därefter har Karlsten skrivit en slutreplik och även Rosenvinge en slutreplik där de hänvisar till VAs projekt Kommunikation om corona.

VA bidrar till att Europa 2020-strategin genomförs
Attitydmätningen VA-barometern, vetenskapsfestivalen ForskarFredag och en rad medborgarforskningsprojekt. Det är exempel på verksamheter som kan bidra till EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning. VA lyfter fram dem i ett bidrag som publicerats i regeringens nationella reformprogram för Europa 2020.
Image

Image
Nytt på VA-bloggen
Image
Måste vi prata om klimatförändringen?
Helén Andersson, chef för VA-medlemmen SMHIs forskningsavdelning, skriver i sin krönika om att förstå mer om klimatsystemet och att kommunicera forskning.
Image
Image

Image
Referat från tidigare evenemang
COVID-19-pandemin tog oss alla på sängen. Från en dag till en annan stängde städer, regioner och länder ned. Konferenser, vetenskapsfestivaler och projektmöten har skjutits upp eller avbrutits. Väl in i förberedelserna för vårt allra första Falling Walls Engage Hub Sweden-möte, var vi tvungna att snabbt anpassa oss till den nya situationen. I slutet av april och början av maj deltog 25 forskningskommunikatörer från 16 länder i en interaktiv workshop online som markerade lanseringen av Engage Hub Sweden(Artikel på engelska)

Hur kan vi göra biomedicinsk forskning mer tillgänglig, hur skapar vi dialog om nya teknologier som gensaxen CRISPR, och hur kan vi involvera slutanvändare och det omgivande samhället på bästa sätt i forskningsprojekt? Det är något som EU-projektet ORION Open Science har undersökt och testat de senaste tre åren. Projektet är nu inne på sitt sista år och presenterar de olika former av samverkan mellan forskare och allmänhet som hittills utvecklats. (Artikel på engelska)

Vilket förtroende har människor för forskare under pandemin? Hur finner allmänheten information om coronaviruset? Känner medborgarna sig välinformerade? Vid ett internationellt webinarium den 14 maj presenterade Gustav Bohlin, utredare på VA, resultat från de första mätningarna i vår nya studie och samtalade med Wissenschaft im Dialog som gör en liknande undersökning i Tyskland. Välkommen att delta i ett webbinarium om de svenska resultaten den 17 juni.

Närmare 100 organisationer och ett 40-tal personer är medlemmar i VA. Läs mer om medlemskap och välkommen som medlem du också!
Image

Image
Vetenskap & Allmänhet i sociala medier
Image
Image
Image

Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets projekt i gränssnittet forskning–samhälle. Brevet utkommer 8 gånger per år. För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till nyhetsbrev@v-a.se
Redaktör: Lotta Waesterberg Tomasson, lotta@v-a.se
Image