Sent with rule.io
Lärarförbundet
Nu vässar vi vårt fackliga arbete för fristående
Du som jobbar i en fristående skola, förskola eller inom staten kommer från och med den 1 juli tillhöra en riksorganisation i Lärarförbundet i stället för en kommunal lokalavdelning. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand berättar mer om vad det innebär och vilka möjligheter som finns. Se filmen här
Webbinarium om fackligt arbete i fristående verksamhet
Antalet fristående arbetsgivare inom skolans olika delar har ökat de senaste decennierna och vår organisation har inte riktigt hängt med. Vi saknar till exempel ombud på många arbetsplatser i fristående verksamhet och vi behöver öka representationen från fristående verksamheter i Lärarförbundets beslutande organ.
Nu satsar vi på att bli fler ombud och uppmuntrar samtidigt medlemmar som vill bilda klubbar. Tillsammans kan vi utveckla det fackliga arbetet i fristående verksamhet!

Ta chansen att lära dig mer på vårt webbinarium. Under drygt en timma får du lyssna på och ställa frågor till Robert Fahlgren, 2e vice ordförande i Lärarförbundet, och ansvarig i förbundsstyrelsen för friståendeförändringen, samt Affi Samuelsson, biträdande avdelningschef för Medlem och förtroendevald och samordnare för den fristående verksamheten i Lärarförbundet.  Läs mer på vår hemsida eller anmäl dig här nedanför till det tillfälle som passar dig bäst:
 
Så påverkas fristående i avtalsrörelsen
De flesta av kollektivavtalen inom våra områden är giltiga till och med 31 augusti i år (till exempel KFO och Almega) om inget annat avtalas mellan de centrala parterna. Parterna inom industrin har förlängt sina avtal som skulle ha löpt ut den 31 mars till, de flesta till 31 oktober.
Nu förs en dialog om förlängning av våra avtals giltighetsperiod. I nuläget är det svårt att uttala sig om de eventuella konsekvenserna vad gäller till exempel lönerevisionen med revisionstidpunkt och eventuell retroaktivitet. Det kan även medföra möjliga konsekvenser på när det ordinarie avtalsförhandlingsarbetet kommer att sättas igång. Vi informerar vartefter, bland annat på respektive avtalssida på webben. Läs mer här.
Lönerevisionen 2020 drar ut på tiden
På en del håll dyker det upp frågor om lönerevision för 2020, till exempel arbetsgivare som vill starta igång den lokala löneprocessen. Det finns ännu inte något nytt revisionsdatum för 2020 och  det som händer mellan industrins parter är ytterligare en osäkerhetsfaktor. Om din arbetsgivare redan nu kontaktar dig och vill dra igång den lokala löneprocessen är vår sammanfattade rekommendation följande: 
Lönesamtal/lönesättande samtal bör inte hållas innan ett centralt avtal om lönerevision finns på plats. 
Att däremot prata om omvärldsanalys, ekonomiska förutsättningar, lönestruktur, samt att hålla resultatsamtal är fullt acceptabelt. Det kan också vara bra att ta initiativ och berätta om vårt grundläggande förhållningssätt inför lönerevisionen. Och viktigast av allt, tänk på att löneprocessen är något som pågår under hela året!  
Läs mer om avtalsrörelse, samverkan, lönerevision här
Vill ni bilda fackklubb på arbetsplasten?
Är du intresserad av att öka ditt engagemang för Lärarförbundet eller är ni på arbetsplatsen intresserade av att starta klubb? Börja gärna med att göra friståendedialogen! Läs mer om olika möjligheter och gör dialogen här
Därför får du det här mejlet
Du får det här nyhetsbrevet eftersom du är medlem och arbetar inom Lärarförbundets fristående-organisering. Stämmer inte det? Gå in och ändra dina uppgifter på lararforbundet.se/minsida så att du får rätt information och erbjudanden från oss framöver.
 
Har du synpunkter, frågor eller tips?
Hör av dig till Lärarförbundet Kontakt.
Telefon: 0770-33 03 03 (vardagar 8-17)
Eller via: lararforbundet.se/kontakt