Sent with rule.io

Forskarkommentarer och nyheter från Lunds universitet
29 APRIL 2019 | #5

BILD
...sjunkande oljepriser
Prisraset på olja är historiskt. Men om kraschen leder till att oljebrunnar pluggas igen för gott och påskyndar en grön omställning är inte alls säkert. Minskar vi inte fossilberoendet överlever producenterna som om några år kan sälja oljan dyrt istället Läs mer
...coronasmitta och mörkertal
Stockholm börjar visa tecken på flockimmunitet, enligt en rapport från Länsstyrelsen. Men hur många har egentligen haft smittan? I Sverige räknar vi med att mörkertalet är större än vad man gör i andra länder. Läs mer
...corona. Studiosamtal med Lundaforskare
Hur är stressade är vi egentligen av coronakrisen? Och hur ser det ut vad gäller ökat våld i hemmet som följd av ett liv i karantän? Se filmade intervjuer med forskare med ämnen som på ett eller annat sätt berör pandemin. Se här
.
...corona och graviditet
Medan fokus ligger på hur äldre och andra sårbara grupper kan skyddas från corona, riskerar gravida att hamn i skymundan. Forskare börjar nu se över hur Covid19 drabbar gravida och deras ofödda barn. Lär artikel i The Conversation
...ny app som ska ge bättre bild av sjukdomsförloppet
En gratisapp som ska hjälpa till att kartlägga smittspridningen i Sverige och öka kunskapen om coronaviruset lanseras av forskare vid Lunds universitet. Läs mer
fler nyheter

Ny studie: Vad tycker svenskarna egentligen om Coronastrategin?
Sveriges smittskyddsstrategi bygger i hög utsträckning på frivillighet och tillit. I en färsk enkätstudie finner forskare i nationalekonomi att efterlevnaden av myndigheternas rekommendationer tycks vara relativt god, framförallt i riskgrupperna. Det som oroar svenskarna mest är inte smittan, utan de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Läs mer
Ny hjärnstudie ger bild av alzheimer långt före utvecklad sjukdom
I en ny långtidsstudie från Lunds universitet har forskare undersökt kopplingen mellan förändringar av beta-amyloid och tau i hjärnan. Två ämnen starkt kopplade till Alzheimers sjukdom. I studien som är publicerad i Science Advances tror forskarna att de har hittat svar som kan förklara en del av mekanismerna bakom sjukdomen. Läs mer
Extremt sätt att spara energi bland djur i Arktis
Kylan, den kärva miljön och den ständiga jakten på mat har lett till att djur i polarområden utvecklats till specialister på att spara energi. Nu har forskare vid Lunds universitet upptäckt ett tidigare okänt energibesparingsområde som fåglar tar till då polarnatten råder. Läs mer
...och ännu fler nyheter

Kontakta redaktionen