Sent with rule.io

Forskarkommentarer och nyheter från Lunds universitet
20 april 2020 | #4

BILD
… hur Norden blir viktigt i analysen av Coronastrategier
Det är svårt att jämför olika strategier mot Corona. Länder som Sydkorea, Italien, Kina och Storbritannien är så olika att jämförelser är svåra. Ur ett vetenskapligt perspektiv kan därför de nordiska länderna, som liknar varandra kulturellt, ekonomiskt, politiskt och geografiskt, ge mycket värdefull information om hur man bäst bekämpar pandemier. Läs artikel i The Conversation
… att dagens kosmopolitiska reseideal kommer att utkonkurreras efter Corona
Varje kris startar nya värderingssystem. Det kommer hända den här gången också, enligt platsforskaren Ola Thuvesson som spår att dagens kosmopolitiska reseideal kommer att utkonkurreras av andra. Läs mer
… Corona: Studiosamtal med Lundaforskare
Är Kinas bekämpning av Corona så annorlunda? Hur gör man matematiska modellleringar för att beräkna smittspridning? Hur pratar man med barn om krisen och vilka etiska frågeställningar ställs vi inför? Och hur var det egentligen med Sveriges krisberedskap förr? Lyssna på intervjuer med forskare som diskuterar olika perspektiv av Corona-krisen. Se mer här
… nya ideal efter decennier av livsstilsätande
Knivhyllan har ersatt bokhyllan som signal för kulturellt kapital. Men efter decennier av livsstilsätande, matlagningsprogram och munhålesensationer håller en ny matgeneration på att etablera sig. Matetnologen Håkan Jönsson ser en comeback för halvfabrikat och avhållsamhet. Läs mer
… hyperdigitalisering, övervakning och pandemiappar
Under Corona-krisen har digitaliseringen på vissa områden forcerats fram. Vi har intervjuat Stefan Larsson om digitaliseringens och plattformarnas roll, pandemiappar och hur vi kan förstå datainsamling och integritetsskyddsfrågor i relation till krisen. Läs mer
Fler nyheter

App ska kartlägga coronasmittan i Sverige
Snart kan vi alla hjälpa till att bekämpa coronasmittan genom att dagligen rapportera hur vi mår i en ny app. Informationen kommer att visa var i Sverige risken för smittan är stor, hur fort den sprids och vilka som tillhör riskgrupper. Paul Franks berättar om planerna för appen i en filmad intervju. Se mer
“Slut på stabiliteten”
Klimatforskning brukar fokusera på långsamma förändringar.  Men nu händer det saker snabbt. Istället för att se klimatförändringarna som något som kommer att drabba kommande generationer, måste forskare börja fokusera på vad som kan hända imorgon, eller nästa år. För att kunna göra detta måste vi förstå samhällets sårbarhet. Det skriver Wolfgang Knorr i The Conversation Läs mer
Kvantmekanikens betydelse för fotosyntesen ifrågasatt
Utvecklingen av fotosyntesen spelade en avgörande roll när livet på jorden uppstod för fyra miljarder år sedan. Under det senaste decenniet har en del forskare tyckt sig se indikationer på att kvantmekaniska effekter är av betydelse i denna komplexa process. De idéerna krossas nu i en ny studie. Läs mer
Livet bortom antibiotikan
Vid Pufendorfinstitutet pågår just nu temat Postantibiotiska framtider, som samlar forskare från flera discipliner och fakulteter för att undersöka hur en värld där antibiotika inte längre fungerar kan vara levbar. Läs mer
Coronakrisens påverkan på vårt framtida resande
Flyget har de senaste åren varit i centrum för en het debatt kring klimatet och individens roll i klimatomställningen. Nu har en global pandemi gjort att våra resmönster, liksom allt annat i världen, skakats om ordentligt. Kanske kan coronakrisen vara början på ett nytt kulturellt skifte kring vårt resande? Läs mer
Föreläsningsserien Framtidens arbetsliv – nu på nätet
Nu finns möjlighet att via nätet ta del av tankesmedjan LU Futuras välbesökta föreläsningsserie från hösten 2019. Den baserade sig på tre samhällsomdanande trender av betydelse för arbetsmarknad och arbetsliv: digitalisering, en åldrande befolkning och ökad globalisering. Läs mer
…och ännu fler nyheter

Kontakta redaktionen