Sent with rule.io
Logo Logo
Stöd för beteendeförändring hjälper personer med funktionsnedsättning att hålla igång fysiskt
Beteendeförändrande tekniker hjälper vuxna personer med fysiska funktionsnedsättningar att öka sin fysiska aktivitet. Det är en av slutsatserna i en systematisk översikt om fysisk aktivitet för personer med fysisk funktionsnedsättning, som SBU nu granskat och sammanfattat.

Speciellt effektivt är sådana tekniker och aktiviteter som baseras på en uttalad teori samt sådana som använder återkoppling och självmonitorering – Behavioural Changing Techniques (BCT). Exempel på BCT är att sätta tydliga mål, planera hur man ska nå dem och använda tekniker för att styra sig själv i förändringsarbetet och lösa problem.

Olika typer av beteendeförändrande aktiviteter tycks ungefär lika effektiva oavsett orsak till funktionsnedsättning. Den kommenterade översikten fann inga skillnader i aktiviteternas effekt beroende på vem som ledde träningen, om den skedde individuellt eller i grupp eller på vilket sätt BCT levererades – ansikte mot ansikte eller med hjälp av telefon eller dator.

Personer med en funktionsnedsättning har ofta svårt att uppnå en hälsosam livsstil, exempelvis på grund av att de är beroende av andra personer för att genomföra sin fysiska aktivitet. Sådant som brist på inflytande, sämre ekonomi, diskriminering och brist på tillgänglighet kan också spela in, poängterar SBU.

Lediga tjänster
Projektledare
Arbetet innebär att utvärdera publicerad forskning enligt SBU:s metodik. Som projektledare vid SBU förväntas du att självständigt ta ansvar och ha förmåga att leda, organisera, prioritera, planera och genomföra fler parallella projekt...Läs mer 

Utredare
Vi söker nu en medarbetare till SBU:s upplysningstjänst. Upplysningstjänsten har funnits sedan 2008 och är en service primärt för beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten som behöver hjälp med vetenskapliga underlag för sina beslut. Läs mer
 

Senast publicerade svar från upplysningstjänsten
BILD


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig