Sent with rule.io
Logo Logo
Psykologisk behandling kan mota depression hos nyblivna mödrar och gravida
Psykologisk behandling under eller efter graviditeten kan förebygga så kallad perinatal depression. Enligt en systematisk översikt kan kognitiv beteendeterapi (KBT) och inter-personell psykoterapi (IPT) minska förekomsten av depression i riskgrupper.

Det framgår av en systematisk översikt från amerikanska Agency for Healthcare Research and Quality som SBU nu kommenterat. Rapporten ingår i SBU:s regeringsuppdrag som rör förlossningsrädsla och psykisk ohälsa under graviditet.
Översikten visade att psykologiska interventioner minskar risken för perinatal depression med cirka 40 procent. Majoriteten av studierna var inriktade på kvinnor med förhöjd risk för depression. I Sverige finns sådana psykologiska behandlingar med i Socialstyrelsens nuvarande riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Den amerikanska översikten tittade också på andra typer av prevention, till exempel hälsovårdsbaserade insatser, läkemedel, kosttillskott, träning, utbildning och stödjande insatser. Här kunde man inte finna signifikanta skillnader mellan interventions- och kontrollgrupper.

Depression under graviditeten och efter förlossningen drabbar 10 till 20 procent av alla gravida eller nyblivna mödrar i Sverige. I de flesta fall är depressionen lindrig.
 

Tema: kvinnohälsa
Inom Regeringens satsning att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa i övrigt har SBU fått flera uppdrag som syftar till att systematiskt utvärdera, sammanställa och tillgängliggöra kunskap om metoder som används inom förlossningsvården eller annan vård som framförallt påverkar kvinnors hälsa.

Tema: förlossningsvård
Vad vet vi egentligen om vårdens metoder vid förlossningar?

På denna sida finns information om SBU:s publikationer på ämnet förlossningsvård och även information om SBU:s pågående projekt.
 


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig