Skickat med RuleMailer.se
 
logo

Nyhetsbrev för lärare i åk 7–9 och gymnasiet, april 2020.
Stängt museum och skola på distans 
Använd dig av våra digitala resurser!
Det här är en speciell tid med nya utmaningar för dig som lärare, oavsett om du ger distansundervisning eller inte. På grund av Coronavirusets framfart håller Nobel Prize Museum stängt tills vidare, men materialet på vår hemsida finns alltid tillgängligt. Där finns färdiga lektioner, lärarhandledningar och elevmaterial som du kan ta hjälp av i undervisningen – det enda som behövs är ett fungerande nätverk. I det här nyhetsbrevet slår vi ett slag för några av våra digitala resurser.
Museets skolavdelning finns till för er lärare och vill vara till hjälp. Finns det något du särskilt önskar att vi tillhandahåller eller utvecklar? Det kan handla om digitalt material, möjligheter till online-visningar för skolor, etc.
E-posta önskemål och idéer till annika.hedas-falk@nobelprize.org 

Skola hemma

Nobelpriset och Globala målen

En lektion anpassad för distansundervisning
Om du och din klass inte kan komma till Nobel Prize Museum, och eleverna inte ens kan vara på plats i skolan, då vill vi ta oss hem till dina elever! Nobelpriset och Globala målen är en lektion som eleverna kan göra hemifrån på egen hand. Den utgår från en elevinstruktion med två introducerande filmer i museets utställning Mänsklighetens största nytta och fyra fördjupningsområden som eleverna kan välja bland: Mätta mänskligheten, rädda liv, skydda planeten och sammankoppla världen. I lektionen får eleverna bekanta sig med de 17 globala hållbarhetsmålen och sätta dem i relation till några Nobelprisbelönade insatser inom de fyra fördjupningsområdena. Till sin hjälp har de av korta texter och unika intervjuer med forskare.

Du hittar Nobelpriset och Globala målen här

Martin Luther King och medborgar- rättsrörelsen
Om hur rasism påverkar människan och hur mod kan förändra världen
Detta är en av våra tematiska Nobelprislektioner. Innehållet kretsar kring Nobelpristagaren och rättighetskämpen “MLK” och den rörelse som under hans ledning kämpade mot rasism och segregation i 1950- och 60-talets USA. Lektionen utgår från en lärarhandledning och innehåller bland annat ett bildspel med manus och filmer med unika intervjuer med människor som var aktiva i medborgarrättsrörelsen, bland annat Gloria Ray Karlmark, en av “Little Rock Nine” som idag bor i Sverige och reser runt till skolor för att berätta om sina upplevelser. Till filmerna finns frågor för eleverna att diskutera och reflektera över, vilket kan göras enskilt som skrivövningar om du vill anpassa lektionen till distansundervisning.

Du hittar Nobelprislektionen om Martin Luther King här

Klartänkt

Om vetenskaplig metod, tankefällor och argumentationsfel
Klartänkt består av fyra filmer och en lärarhandledning. Materialet är främst skapat för högstadiet men med viss anpassning kan delar av Klartänkt fungera i hela grundskolan och gymnasiet, samt för undervisning såväl i klassrummet som på distans. Målet är att ge eleverna verktyg för att kritiskt granska information och beskriva vad som karaktäriserar det vetenskapliga tänkandet. Välj de delar du själv vill använda!  

Du hittar lärarhandledningen Klartänkt här

Hållbar utveckling
Om utmaningar i vår värld, Nobelpriset och de globala målen
Det här är en tematisk Nobelprislektion om de 17 Globala målen för hållbar utveckling där eleverna får diskutera vilken effekt olika Nobelprisbelönade insatser har haft på de olika målen. Se även Nobelpriset och Globala målen där innehållet är anpassat till att helt och hållet göras av eleverna hemifrån, och En hållbar framtid, en mer omfattande lärarhandledning som ger ytterligare perspektiv och fördjupning kring de globala målen.

Du hittar Nobelprislektionen Hållbar utveckling här

Forskarhjälpen

Caption and Credit: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
Stjärnjakten påverkas av situationen
Projektet fortsätter med vissa ändringar
Vårt elevprojekt Forskarhjälpen och dess senaste delprojekt Stjärnjakten, i vilket högstadieelever ska hjälpa forskare från Chalmers att undersöka omständigheterna kring stjärnors födelse, påverkas av den rådande Corona-situationen. Sista dag för intresseanmälan är framflyttad till fredagen den 24 april, och uppstarten för projektet sker efter sommaren, och då troligtvis i digital form.
Vi planerar för ett anpassat upplägg i och med de föränderliga förutsättningarna just nu. Forskningsuppgifterna för eleverna innebär till största del att ta del av och tolka bilder av stjärnor och andra himlakroppar i rymden med hjälp av det datoranpassade World Wide Telescope. Projektet passar därmed lika bra för traditionell undervisning i klassrummet som för digital distansundervisning. Projektet beräknas pågå fram till december 2020 såsom planerat, men vid behov kommer vi att kunna förlänga det till januari/februari 2021. 

Följ oss på

Facebook
Facebook

Twitter
Twitter

Instagram
Instagram

Youtube
YouTube
 
Det här mejlet skickades till dig som prenumererar på det månatliga nyhetsbrevet.

Vi värnar om din integritet. När du anmäler dig till detta nyhetsbrev kan du vara säker på att din e-postadress inte kommer att säljas eller ges bort till tredjepart.

NOBEL PRIZE MUSEUM
All content © Stiftelsen Nobel Center