Skickat med RuleMailer.se
Vetenskap & Allmänhet
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Instagram

Image
Image
Corona i svenska medier – stort förtroende för forskare och sjukvårdspersonal
Image
Tre av fyra svenskar har nyhetsmedier som sin främsta källa till information om det nya coronaviruset. De yrkesgrupper som svenska folket har högst förtroende för i mediernas rapportering är läkare och forskare, medan myndighetspersoner åtnjuter ett lägre förtroende. Det visar en ny undersökning av Vetenskap & Allmänhet.
Image

Image
Image
Corona, klimatet och konsten att kommunicera – forskningskommunikation som räddar världen
Image
Covid-19-pandemin ställer hela samhället på svåra prov. Världens forskare, myndigheter och beslutsfattare kraftsamlar i sin kommunikation för att minska virusets skadeverkningar. VAs generalsekreterare Cissi Askwall reflekterar över krisen, kommunikationen och följderna ur ett VA-perspektiv.
Image

Image
Image

Image
Kommande evenemang
Trieste 2/9–6/9 Hela dagen
ESOF 2020 – Meet VA and ORION Open Science
 
Trieste 6/9–8/9 Hela dagen
ECSA Conference 2020
 
Hela Sverige 25/9–26/9 
ForskarFredag
 
Göteborg 1/10 10:00–17:00
Forum för forskningskommunikation 2020 – Från vision till verklighet
Image

Image
Nytt & Noterat
Med anledning av den mycket höga risken för smittspridning av det nya Corona-viruset i Sverige arbetar vi på Vetenskap & Allmänhet hemifrån. Vår verksamhet fortsätter som vanligt men vi avstår från publika arrangemang, fysiska möten och resor.
 
Kan mer information leda till mindre matsvinn? Nu kan skolor runt om i Sverige anmäla sitt intresse för att delta i ForskarFredags massexperiment 2020 Svinnkollen för att undersöka just detta tillsammans med forskare. Till hjälp finns en app och världens största hållbarhetsdatabas för livsmedel. Själva massexperiementet – medborgarforskningen kommer att börja i höst.
 
Lärare! Letar du efter innovativa sätt att engagera dina elever i de stora samhällsutmaningarna? Vill du jobba med hållbarhet? Då är den här tävlingen för dig! Var med i ”BLOOM Stories of implementation” som finansieras av EU-projektet Bloom Bioeconomy.

Antibiotikaresistens är en av de mest akuta samhällsutmaningarna. I dag dör mer än 750 000 människor varje år i världen till följd av resistenta bakterier. Enligt uppskattningar kan siffran stiga till tio miljoner år 2050. Men är framtiden verkligen så dystopisk? Läs om VAs nya projekt Post-antibiotiska framtider.

Vad är öppen vetenskap och vad innebär det för mig? Det är titeln på en serie workshops som Vetenskap & Allmänhet arrangerar tillsammans med lärosäten runt om i Sverige. Kanske nästa workshop blir på just ditt lärosäte? Välkommen att kontakta oss om ni är intresserade.

VA har blivit utsedd till nordeuropeisk nod – Hub Sweden – för stiftelsen Falling Walls Engage globala nätverk för forskningskommunikatörer och “science engagers”. Detta nordiska-baltiska nätverk kommer att arrangera nätverksträffar och konferenser för dig som arbetar med forskningskommunikation, dialog och samverkan (artikel på engelska).
Image

Image
Nytt på VA-bloggen
Image
Frank Fredriksson, lärare på nyblivna VA-medlemmen Ängelholms gymnasieskola, berättar om sitt arbete med Doktorander i Lärande (DiL) där elever får en upplevelse av vetenskap genom besök av doktorander. Läs gästkrönikan ”Pappa, pappa! Jag skall bli forskare!”
Image
Image

Image
Referat från tidigare evenemang
Vad tänker och tycker allmänheten om den nya gentekniken CRISPR och hur kommuniceras den bäst? I fyra länder, bland annat Sverige, har EU-projektet ORION Open Science anordnat medborgardialoger för att ta reda på det. Läs om de svenska dialogerna: Låt oss snacka genteknik!

EU-projektet SciShops höll sin avslutande konferens i slutet av januari. Närmare 100 deltagare samlades på universitetet i Brescia i Italien för att diskutera, nätverka och utbyta erfarenheter om kunskapskiosker och CBPR (community-based participatory research). Artikel på engelska om konferensen.

I början av februari besökte VA fyra organisationer i Storbritannien för att lära sig mer om och utbyta erfarenheter av att utveckla och stödja aktiviteter för samskapande och dialog. Läs mer om studiebesöket (artikel på engelska) som delfinansierades av Horisont 2020-projektet SciShops.

Forskarna och vinnarna av en postertävling på KTH fick som pris en heldags kommunikationscoaching på VA. Läs mer om utbildningen (artikel på engelska).

Närmare 100 organisationer och ett 40-tal privatpersoner är medlemmar i VA. Läs mer om medlemskap och välkommen som medlem du också!
Image

Image
Vetenskap & Allmänhet i sociala medier
Image
Image
Image

Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets projekt i gränssnittet forskning–samhälle. Brevet utkommer 8 gånger per år. För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till nyhetsbrev@v-a.se
Redaktör: Lotta Waesterberg Tomasson, lotta@v-a.se
Image