Sent with rule.io
Digitala bokbussar, förbättrade transporter och Altingets nätverk för landsbygd- & regional tillväxt
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
Nyhetsbrev från DigiBy #1              2020-03-03
Facebook
Digitala bokbussar, förbättrade transporter och Altingets nätverk för landsbygd- & regional tillväxt

Välkommen till årets första DigiBy nyhetsbrev! Här samlar vi tillsammans det senaste inom projektet.

Sedan sist har det hänt en del kring piloten digitala bokbussar, men också inom piloten mötesplatser och de informationsskärmar som vi nu sätter upp. Projektet har också deltagit på Altingets nya nätverk för landsbygd och regional tillväxt.

Om du inte redan prenumererar på nyhetsbrevet, se längst ner hur man göra. Sprid också gärna detta till andra intresserade! 

DigiBy har också en egen sida på Facebook. Gå in och följ sidan för att vara säker på att alltid få den allra senaste informationen om projektet: https://www.facebook.com/Digibynorrbotten/ (eller sök på "DigiBy norrbotten" på Facebook för att komma till sidan).

Har ni något ni vill sprida till andra? Kanske har ni någon ny idé som ni provar eller ni vill söka samarbete med andra? Hör av er till Marie Nolin via marie.nolin@ltu.se så kommer vi att lägga upp detta på Facebook, Infoskärmar etc. 

MVH
DigiBy-projektet
www.digiby.se
Svara på en enkät om dålig anslutning

Ta dig tid att svara på vår enkät där vi vill samla exempel för att förstå vad dålig anslutning innebär.

Dålig anslutning kan påverka vardagen, skolarbetet, möjligheten att använda e-tjänster och genomföra e-betalningar och affärsmöjligheter.

Enkäten sammanställs av Uleåborgs universitet och Luleå tekniska universitet  genom det gemensamma Interreg Nord-projekt Arctic 5G Test Networks.

Enkäten finns här:
http://www.arctic5g.eu/questionnaire-44007610
DigiBy besökte Visningsrum Kalix 

20 december, 2020

Arne Gylling och Staffan Lundberg besökte Visningsrum Kalix och satte där tillsammans med Sanna Wallma och Malin Drugge upp en informationsskärm (pilot Mötesplats) för att dela information från byar, projekt och kommun.

Kalix Visningsrum är Norrbottens första och enda visningsrum för välfärdsteknik och smarta lösningar.

Projektet arbetar med att visa på ny teknik som bidrar till ökad självständighet, trygghet, aktivitet och delaktighet för den enskilda, men även för en förbättrad arbetsmiljö för vård- och omsorgspersonal.

Visningsrummet testar teknik, utvärderar och kartlägger hur teknik bör användas för att hjälpa på bästa sätt och arbetar med att ta fram och visa vad som finns för att förenkla vardagen. 

Läs mer om visningsrum Kalix här:
https://www.facebook.com/VisningsrumKalix/
"Bussig rådgivning” om digitalisering del 1

8 januari, 2020 

DigiBy-projektet träffade Regionbibliotekets IT-pedagog, Marina Eklund, för att prata om hur vi tillsammans skulle kunna utveckla länets bokbussar till ”rullande DigidelCentra”. 

På ett DigidelCenter kan man få hjälp med sina digitala frågor, prova teknik och ta del av aktiviteter för att öka sin digitala kompetens. Ett DigidelCenter ska vara lättillgängligt och placerat på bemannade platser med goda öppettider i en kommun. En sådan plats kan till exempel vara ett bibliotek, medborgarkontor, eller varför inte en bokbuss. 

På länets vägar rullar idag sju bokbussar och DigiBy undersöker nu möjligheterna för att man förutom att låna böcker även ska kunna få hjälp med ett basutbud av tjänster för digital rådgivning. DigiBy planerar under januari att träffa personalen på bokbussen i Piteå för att ta reda på 
förutsättningarna för att ”rulla ut” en pilot i Piteå. Meningen är sedan att successivt utveckla tjänsterna till att gälla samtliga bokbussar i länet.
”Bussig rådgivning" om digitalisering del 2

10 februari, 2020 

DigiBy-projektet har också träffat personalen på bokbussen i Piteå.

Meningen är att vi i Piteå ska rulla ut länets första pilot när det gäller att utveckla länets bokbussar till ”rullande DigidelCentra”.

På ett DigidelCenter kan man få hjälp med sina digitala frågor, prova teknik och ta del av aktiviteter för att öka sin digitala kompetens.

På länets vägar rullar idag sju bokbussar och DigiBy undersöker nu möjligheterna för att man förutom att låna böcker även ska kunna få hjälp med ett basutbud av tjänster för digital rådgivning på fler bokbussar i länet.
 
"Bussig rådgivning” om digitalisering del 3

27 februari, 2020 

Tidigare så har DigiBy-projektet träffat personalen på bokbussen i Piteå och idag var det dags för bokbussen i Haparanda att få besök av DigiBy-gänget.

Även i Haparanda undersöker vi möjligheterna att starta upp en pilot när det gäller att utveckla Haparandas bokbuss till ”ett rullande DigidelCentra”.

På bilden ser vi från vänster Arne Gylling från DigiBy, Marina Eklund, IT-pedagog på Regionbiblioteket och Hanna Pessa Haparanda stadsbibliotek
Fler informationsskärmar

26 februari, 2020

Nu pågår installationer i Gunnarsbyns- respektive Niemisels butik och vi tittar på att även inkludera butiken i Långträsk.

Sedan tidigare finns infoskärmar uppsatta i: 
- Soutujärvi butik
- Morjärvs servicepunkt
- Kalix visningsrum

Detta ger oss alla möjligheter att enklare sprida information från kommun, by, projekt med flera. Butiker kan även nyttja dessa för t.ex. egna reklamerbjudanden.
 
Nytt projekt ska ge bättre paketleveranser och persontransporter i glesbygd

21 januari, 2020

Det nya projektet "Predicitive Movement" har som mål att invånare och företag i fyra pilotkommuner ska uppleva förbättrade paketleveranser och persontransporter.

Lösningarna utvecklas i första skedet för Sveriges gles- och landsbygder och kommer att testas i kommunerna: Pajala, Arjeplog, Ljusdal och Västervik.

Bakgrunden till projektet är att det finns en stor och outnyttjad potential kring att arbeta för att ledig transportkapacitet ska tas tillvara och samtidig skapa mindre köer på vägarna, förbättrad service och tillgänglighet. Digitala plattformar och nya affärsmodeller för infrastruktur har potential att hantera dessa komplexa utmaningar. 

Projektet syftar till att etablera en konkurrensneutral digital ”open source” plattform för samordnade paket-, brev- och persontransporter.

Läs mer om projektet här:
https://predictivemovement.se/about-us/ 
Vill ni delta i någon av våra piloter?

Just nu jobbar vi med följande piloter:

Mötesplats
Vi utvärderar en lösning för att enkelt kunna distribuera information från projektet, byar, kommuner m.fl. till varandra. Detta inkluderar en stor datorskärm med tillhörande utrustning.

IT-Buss
Detta är ett samarbete med Biblioteket kring att tillhandahålla IT-stöd via bokbussarna.

Digital tidning
Detta är ett samarbeta med Norrbotten Media med att ersätta papperstidningen med digital variant. Inom DigiBy studerar vi här speciellt hur den digitala lösningen påverkar oss och vilka lärdomar man kan dra av detta.

Samordnade transporter
Här för vi dialog med några projekt och planerar att med dem senare i projektet göra gemensamma tester.

Om ni vill delta i någon av våra piloter, kontakta då:
Arne Gylling
070 530 33 39
arne.gylling@ltu.se

Några av piloterna sker i samarbeten med andra parter.
Altingets nätverk för landsbygd- & regional tillväxt

21 januari, 2020  

Johanna Lindberg från projektet har deltagit på Altingets nya nätverk för landsbygd och regional tillväxt.

Johanna knöt kontakter bland annat med landsbygdsutvecklare i Söderhamns kommun som gärna ville veta mer om Digiby.

Hon pratade även med Lrf som jobbar med att anpassa Svensk handels app att anmäla stölder att även fungera för landbygdsföretag (intressant för våra lanthandlare) och med Svensk handel som vill vara med i det nya transportprojektet vid namn "Predictive Movement". 

Läs mer om nätverket på:
https://www.altinget.se/arena/netvaerk/
 
Tips: E-governance TED talk

Se på ett superintressant TED talk av Anna Piperal, Estonian e-governance expert.

What a digital government looks like:
https://go.ted.com/6C2K
 
Vill du prenumerera?

Har du fått detta nyhetsbrev vidarebefordrat till dig och vill också prenumerera?

Maila då: marie.nolin@ltu.se

Nyhetsbrevet kommer att komma ut ca en  gång i kvartalet.
 
Följ oss på Facebook!

DigiBy har en egen sida på Facebook.

Gå in och följ sidan för att vara säker på att alltid få den senaste informationen om projektet!

Följ länken: https://www.facebook.com/Digibynorrbotten/ elelr sök på "DigiBy norrbotten" på Facebook för att komma till sidan.
 
Om DigiBy

Projekts huvudområden är:
 
 • Ökad samordning av serviceslag inom offentlig och kommersiell service
   
 • Utveckla och testa nya transport- och logistiklösningar för ökad servicetillgänglighet
   
 • Stöd till utveckling av servicelösningar och stöd för att bevara servicefunktioner i utsatta områden
   
 • Utveckla samverkan mellan Länsstyrelsen, kommuner, Region Norrbotten och lokalsamhället
   
 • Satsningar på nya tekniska, innovativa lösningar för en förbättrad samordning av service

Läs mer om projektet här
Välkommen att kontakta
DigiBy-projektet!

Staffan Lundberg
Digitaliseringskoordinator
Region
Norrbotten
Telefon: 072 206 20 08
E-post: staffan.lundberg@norrbotten.se

Arne Gylling
Projektledare
Luleå tekniska universitet

Telefon: 070 530 33 39
E-post: Arne.Gylling@ltu.se


DigiBy - Digitala tjänster i byar
Digitalisering av service i Norrbottens landsbygder

www.digiby.se
 

Vill du prenumerera på det här nyhetsbrevet?
Maila: marie.nolin@ltu.se
CDT | | | cdtinfo@ltu.se