Skickat med RuleMailer.se
Rekordsnabbt 5G nät, nytt transportprojekt & digitala bokbussar
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
Rekordsnabbt 5G nät, nytt transportprojekt & digitala bokbussar

Årets första nyhetsbrev är fullmatat med det senaste från CDT.

Bland annat bjuder vi in till jämställdhetsdagen Gender Contact Point den 19 mars. Årets tema är inkluderande affärs- och verksamhetsutveckling. 

CDTs årsredovining för 2019 är nu klar. I den kan du läsa om våra projekt, forskningen, information om vad som hänt i organisationen och om olika möten i vår verksamhet. 

Vi berättar också om det nya projektet Predictive Movement som syftar till att etablera en digital plattform för samordnade paket-, brev- och persontransporter. 

Dessutom, 5G-arbetet har nu gått in i en ny intensiv fas. Till exempel möjliggör local breakout och inomhustäckning nya funktioner. Och 5G-nätet i Luleå är dessutom rekordsnabbt – nedhastigheten har uppmätts till 1,9 gigabit per sekund.

Ni får också information om DigiBy-projektets arbete med digitala bokbussar och så ger vi er möjligheten att boka in den 14 maj i kalendern. Då genomförs nämligen en ny konferens, DataBuzz North, som handlar om data, den mest värdefulla tillgången på jorden.

Hälsningar
Karl Andersson
Biträdande professor, Verksamhetsledare CDT
www.ltu.se/cdt
CDTs årsredovisning för 2019 är här

Vår årsredovisning är mer än bara siffror. Du kan läsa om våra projekt, forskningen, information om vad som hänt i organisationen och berättelser om olika möten i våra verksamheter.

Ladda ner den här
Välkommen till Gender Contact Point-dagen 2020

19 mars 2020, 12:00-16:00, Luleå tekniska universitet 

Dagen har bildats för att underlätta för företag, myndigheter och andra organisationer att ta del av och få nytta av forskningens resultat och kunskap i genus, jämställdhet, mångfald och innovation. Årets tema är inkluderande affärs- och verksamhetsutveckling. Exempel, verktyg och metoder för praktisk jämställdhetsintegrering presenteras av företag, forskare och medverkande aktörer. 

Program

12.00 Lunchmacka, mingel, miniutställning

13.00 Välkommen
Paula Wennberg, koordinator Gender Contact Point, LTU-CDT, 
Jeanette Nilsson, moderator, AI Ecosystem Driver RISE ICE
Cathrine Norberg, prorektor LTU
Anders Lundkvist, kommunalråd Piteå kommun


13.30 Rikare affärsmodeller – Hur kan vi utmana gränser? Skapa värden med genusmedvetenhet i affärs- och verksamhetsmodeller! 
Jeaneth Johansson, professor LTU
Malin Lindberg, professor LTU


Panel:
Helene Elfving, konsultchef Arctic Group
Karl Andersson, verksamhetsledare LTU-CDT
Lena Sturk, personalstrateg Piteå kommun


14.15 Interaktiv övning – Under lättsamma former tar vi oss an några jämställdhetsutmaningar 
Johan Sandström, professor LTU, Maria Udén, professor LTU

14.45 Miniutställning, fika
Utställare: Arctic Group, BnearIT, RISE, UIC Norr, Teknikkvinnor, kommuner, Region Norrbotten, Tillväxtverket samt LTU projekt inom t ex 5G, datacenter, transporter.

15.15 Hållbar regional tillväxt 
Malin Ylinenpää, programansvarig, Tillväxtverket Övre Norrland, och Tove Cullhed, näringslivsstrateg Region Norrbotten.

15.45 Summering av dagen

16.00 SlutAnmäl dig senast den 11 mars via: 
https://simplesignup.se/event/164212 
 
Nya funktioner och snabbt 5G-nät

5G-arbetet vid Luleå tekniska universitet går in i en ny intensiv fas. Till exempel möjliggör local breakout och inomhustäckning nya funktioner. 5G-nätet i Luleå är dessutom snabbt – nedhastigheten har uppmätts till 1,9 gigabit per sekund.

Local breakout öppnar genvägar för datatrafiken i 5G-nätet så att servrar och andra resurser nära slutanvändaren kan nås betydligt snabbare. Även inomhustäckning på universitetsområdet i Luleå skapar snabbare och enklare 5G-vägar.
– Med våra nya funktioner kan vi erbjuda 5G-tester i inomhusmiljö och möjligheten att prova 5G-applikationer där kraven på låg fördröjning är mycket högt ställda, säger Karl Andersson, biträdande professor i distribuerade datorsystem och ansvarig projektledare.
– Vi planerar också storskaliga tester av industriella 5G-moduler tillsammans med våra industripartners Telia, Ericsson, Infovista och BI Nordic.

5G-arbetet vid Luleå tekniska universitet bedrivs inom ramen för regionalfondsprojekten Wireless Innovation Arena och 5G för vård och omsorg i Övre Norrland samt Interreg Nord-projektet Arctic 5G Test Network. Därtill har medel beviljats av Kempestiftelserna och universitetets labbfond. Tanken är att olika aktörer ska samverka och tillsammans skapa nya innovationer som provas i 5G-testbädden.

På grund av nytillkommen lagstiftning har den kommersiella utrullningen av 5G i Sverige senarelagts. Det bidrar i sin tur till att behovet av innovations- och testplattformar kopplat till 5G ökar ytterligare.
– Jag är jätteglad över att vi fått till ett så fint samarbete mellan företag, våra forskare och intresserade studenter inom det snabbrörliga 5G-området. Vår välbeprövade samverkansmodell levererar verkligen, säger Karl Andersson.
 
Lyckat datacenter event på Västerbotten på Grand

Datacenter Innovation Region projektet bjöd in till en dag om Branschutveckling och innovation inom svensk datacenterindustri i samband med Västerbotten på Grand Hôtel.

Dagens huvudtema var hållbarhet och bjöd på goda exempel, trender och dagsfärska inspel om hur datacenterbranschen utvecklas globalt och nationellt. Deltagarna fick också information om det arbete kring forskning, utveckling och innovation som bedrivs vid Luleå tekniska universitet. 

En av föreläsarna som uppskattades särskilt var Node Pole och deras CCO Christoffer Svanberg som pratade om deras nya miljömärkning, världens första Fossil Free Data-märkning. Märkningen gör det möjligt för företag att transparent och tydligt redovisa att deras data lagras hållbart. Anledningen till att detta är viktigt, menar Christoffer Svanberg, är därför att om Internet var ett land så skulle det vara den sjätte största elanvändaren på jorden. Och med en tredubblad ökning av den globala internettrafiken från 2017 till 2020 så blir det allt viktigare att framtidens datahantering och lagring sker med fossilfria energislag. För att få märkningen måste företag uppfylla ett antal kriterier, bland annat att nyttja 100% förnybar energi.

Lär mer 
5G visades under Demo North konferensen

Den 28 februari visade projektet Wireless Innovation Arena upp 5G i Norra Hamn, Luleå.

I strålande solsken med -15C grader visades 5G på isen i Norra Hamn Luleå i samband med Demo North konferensen. Tillsammans med Ericsson Research visade och berättade Wireless Innovation Arena-projektet om vilka möjligheter 5G ger och gav besökarna tillfälle att få svar på sina frågor.

Mycket populärt var att själva få prova att köra den radiostyrda 5G bilen på isbanan!

Läs mer om projektet Wireless Innovation Arena:
www.wirelessinnovationarena.se

Läs mer om konferensen Demo North:
https://www.demonorth.com/
 
Besök från Högskolan i Gävle

Microsoft har annonserat att de etablerar storskaliga datacenter i Gävle och Sandviken. Detta gör att Högskolan i Gävle nu går igenom samma process som Luleå tekniska universitet och CDT, gjorde när Facebook kom till Luleå för knappt tio år sedan.

Frågor om kompetensförsörjning, branschutveckling samt forskning och innovation landar typiskt på ett lärosätes bord när liknande etableringar offentliggörs.
Nyligen fick Luleå tekniska universitet och CDT möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter när Högskolan i Gävles hela ledningsgrupp besökte universitetet och dessutom Facebook.

– Vid besöket hos CDT gjordes en genomgång av vår verksamhet och vad CDT hittills arbetat med inom datacenterområdet. Vi berättade också om våra projekt inom jämställdhetsintegrering, smart landsbygd och 5G, berättar biträdande professor Karl Andersson, verksamhetsledare vid CDT.
Under besöket ingick också en gudiad tur hos Facebooks datacenter i Luleå, platschefen Joel Kjellgren höll en kortare genomgång av verksamheten och berörde också den samverkan som bedrivs med akademin.

Läs mer
Nytt projekt ska samordna transporter

CDT's nya projekt Predictive Movement syftar till att etablera en digital plattform med affärsmodeller och en uppsättning aktörer för samordnade paket-, brev- och persontransporter. 

Projektets lösning utvecklas främst för Sveriges gles- och landsbygder och kommer att testas i fyra pilotkommuner: Pajala, Arjeplog, Ljusdal och Västervik.

Bakgrunden till projektet är att transportsektorn står inför stora utmaningar i städer och glesbygd med att leverera tillgänglighet, på grund av tilltagande trängsel och vikande underlag. Dessutom finns det  problem kring klimat, lokal miljö, hälsa, rättvisa, finansiering och en annalkande omvälvning med oviss effekt av delade, elektrifierade och autonoma fordon. Men digitala plattformar och nya affärsmodeller för infrastruktur har potential att hantera dessa komplexa utmaningar.

Läs mer 
CDT & 5G nätet med i Ny Teknik

Karl Andersson, biträdande professor och verksamhetsledare för CDT, intervjuades i Ny Teknik med anledning av 5G-nätet.

Rubriken löd "Här finns 5g-nätet med rekordhög hastighet". Vidare stod att läsa att det med tester med 5g-routrar och prototypmobiler från Sony visar att 5g-nätet på LTUs campus i Luleå hör till landets snabbaste.

Nedhastigheter på 1,9 gigabit per sekund har uppmätts.
 
Läs mer här
Projektmöte i Uleåborg

Den 21-22 januari 2020 höll projektet Arctic 5G Test Network ett möte i Uleåborg, Finland.

Mötet handlade bland annat om  användningsfall inom automatiserad körning och smart sjukvård. Det inkluderade också Horizon2020, smart specialisering, testning av idéer med bransch- och akademidialoger. 

Det gavs även tid för ett besök på Uleåborgs 5G testplats. 
Workshop för SMF

Den 22 januari 2020 höll Arctic 5G Test Network en SME-workshop i Uleåborg, Finland.

Workshopen handlade om 5G och gränsöverskridande testmöjligheter och var öppen för företag som ville delta, antingen i Finland eller via en direktlänk från Luleå för att få den senaste informationen om samarbets- och testmöjligheter. Under mötet diskuterades 5G-forskning och -utveckling samt gränsöverskridande 5G-testmöjligheter för företag.

Dessutom höll Mats Nordberg från Ericsson Research en presentation om deras 5G-test i Luleå 5G-testmiljön. De har byggt en RC-bil för att kunna utvärdera realtidsprestanda för ett 5G-nätverk med krävande video. RC-bilens relativt höga hastighet gör det möjligt att testa gränserna för olika positioneringstekniker. RC-bilen kommer att användas för att utvärdera prestanda i 5G-installationer i gruvor.
 
Gender Summit17 i Amsterdam

Maria Udén och Paula Wennberg från Gender Smart Arena-projektet har medverkat i Gender Summit17 i Amsterdam. 

Konferensen ägde rum ii Amsterdam mellan den 2–4 oktober 2019.

GS17 samlade 300 deltagare från universitet, myndigheter och företag för utbyte av erfarenheter och nätverkande inom området genus, jämställdhet och jämställdhetsintegrering.
 
Digital@idag i Luleå

Gender Smart Arena-projektet medverkade under digital@idag-konferensen i Luleå som arrangerades av Region Norrbotten. 

CDT deltog i digital@idag-konferensen på Clarion i Luleå som arrangerades av Region Norrbotten den 22 november 2019.
Från Gender Smart Arena-projektet medverkade Paula Wennberg, Luleå tekniska universitet och CDT, Johan Rudström, Tromb och Andreas Nilsson, Tromb. Gender Smart Arena-projektet lyfte fram samarbetet kring jämställdhetsintegrering som verktyg för affärs- och verksamhetsutveckling.
”Bussig rådgivning” om digitalisering del 1

Veckan före jul träffade DigiBy-projektet Regionbibliotekets IT-pedagog, Marina Eklund, för att prata om hur vi tillsammans skulle kunna utveckla länets bokbussar till ”rullande DigidelCentra”. 

På ett DigidelCenter kan man få hjälp med sina digitala frågor, prova teknik och ta del av aktiviteter för att öka sin digitala kompetens. Ett DigidelCenter ska vara lättillgängligt och placerat på bemannade platser med goda öppettider i en kommun. En sådan plats kan till exempel vara ett bibliotek, medborgarkontor, eller varför inte en bokbuss. 
På länets vägar rullar idag sju bokbussar och DigiBy undersöker nu möjligheterna för att man förutom att låna böcker även ska kunna få hjälp med ett basutbud av tjänster för digital rådgivning. DigiBy planerar under januari att träffa personalen på bokbussen i Piteå för att ta reda på 
förutsättningarna för att ”rulla ut” en pilot i Piteå. Meningen är sedan att successivt utveckla tjänsterna till att gälla samtliga bokbussar i länet.

Läs mer om DigiBy
”Bussig rådgivning" om digitalisering del 2

DigiBy projektet kommer i Piteå att rulla ut länets första pilot när det gäller att utveckla länets bokbussar till ”rullande DigidelCentra”.

På ett DigidelCenter kan man få hjälp med sina digitala frågor, prova teknik och ta del av aktiviteter för att öka sin digitala kompetens. På länets vägar rullar idag sju bokbussar och DigiBy undersöker nu möjligheterna för att man förutom att låna böcker även ska kunna få hjälp med ett basutbud av tjänster för digital rådgivning på fler bokbussar i länet.
 
SAVE THE DATE
DataBuzz North, 14 maj, Boden

Välkommen till en heldagskonferens om data - det nya guldet!
 
Dagens värld drivs av data - den mest värdefulla tillgången på jorden.
Våra personuppgifter samlas och analyseras för att göra förutsägelser om oss. Eftersom datorkraften har ökat och teknikkostnaderna minskat, kan allt kraftfullare datorer köra komplexa algoritmer för att förutsäga och reagera på oss användare. Från de rekommendationer vi ser på Netflix till de annonser och inlägg som visas på Facebook.

Att samla in data är början, inte slutet för företag i framtiden. Utan big data-analys är företag både blinda och döva. 

Mer information och möjlighet till anmälan kommer snart!
SAVE THE DATE
Cloudberry Day, 15 maj, Luleå

Välkommen till ett informationsmöte om forskningscentret Cloudberry Datacenters.

Under mötet presenteras forskningscentret som helhet samt dess olika delprojekt.
Forskningen omfattar allt från energisystem, mjukvara till forskning kring byggnader, kylning och återvinning av energi. Cloudberry Datacenters forskning är unik på grund av dess tvärvetenskapliga och holistiska förhållningssätt till datacenter.

Mer information och möjlighet till anmälan kommer snart!


CDT på Facebook

Vill du veta mer om vad som händer på CDT?

Följ oss på Facebook