Sent with rule.io
Logo Logo
ECMO minskar dödligheten vid svår akut lungsvikt
Dödligheten vid akut svår lungsvikt (ARDS) blir lägre då patienten får andningshjälp med så kallad V-V ECMO än då man enbart sätter in konventionell mekanisk ventilation, med respirator. Det konstaterar SBU som sammanfattar och kommenterar en systematisk översikt av forskning kring sådan andningshjälp som inkluderar syresättning av blodet.

V-V ECMO, venovenös extrakorporeal membranoxygenering, är en modifierad hjärt-lungmaskin som syresätter blodet utanför kroppen via ett membran. Patienterna är ofta vakna och kan kommunicera.  

I Sverige utförs V-V ECMO främst vid 3–4 center. Ett center har ett mobilt team med utrustning, som med några timmars varsel kan inleda behandlingen på ett annat sjukhus och sedan transportera patienten under pågående ECMO till fortsatt, specialiserad vård.

Det är utifrån denna översikt oklart om det är bäst att använda ECMO sent i sjukdomsförloppet, då patientens liv är i omedelbar fara, eller om ECMO bör inledas tidigare. Dödligheten mättes här som 60 dagars överlevnad.
Översiktens resultat gäller specialiserade ECMO-center och kan inte generaliseras till sjukhus med få patienter med ARDS.

Fakta
Akut svår lungsvikt, eller akut respiratoriskt stressyndrom (ARDS) är ett livs­hotande tillstånd där lungorna inte klarar av att syresätta blodet. Vid ARDS kan syrenivåerna i blodet sjunka till riskabelt låga värden trots konventionell mekanisk ventilation med respirator. Behandlingen kompliceras av att respiratorn skapar ett tryck som kan skada lungorna när de är svullna och påverkade som vid ARDS. En ECMO-apparat avlastar istället lungorna när den syresätter blodet utanför kroppen.
Det syresatta blodet pumpas sedan tillbaka till patientens kretslopp, antingen genom en ven vid lungsvikt (V-V ECMO, såsom i denna rapport) eller genom en artär vid hjärtsvikt eller kombinerad hjärt- och lungsvikt (V-A ECMO).

Diagnostik och behandling av uppgivenhetssyndrom hos barn
Vilka vetenskapliga studier finns om diagnostik och behandling av uppgivenhetssyndrom hos barn?

Samspelsbehandling för prematurt födda barn och deras föräldrar
Vilken sammanställd forskning finns kring effekter av samspelsbehandling mellan för tidigt födda barn och deras föräldrar?


Utsatta barn och unga - ny broschyr om sex SBU-publikationer


De insatser som används för att identifiera, stödja och hjälpa utsatta barn och unga måste vara så säkra som möjligt och ge bästa möjliga resultat. En ny SBU-broschyr beskriver kortfattat och lättillgängligt vad forskning om insatserna sammantaget har visat. Med hjälp av frågor och svar beskriver broschyren vad som kommit fram i forskningen, på sex olika områden där SBU har publicerat rapporter om insatserna. Broschyren riktar sig till personer som arbetar med utsatta barn och unga eller som har ansvar för de insatser som samhället erbjuder.
 


Spelar det någon roll vilken metod vi använder?


Konferens den 12 mars i Stockholm om evidens och metoder inom socialtjänsten.

Jobbar du som chef, beslutsfattare eller har särskilt ansvar för utvecklingsfrågor? Vill du veta mer om forskningsläget och evidensbaserade arbetssätt? Välkommen till en dag fylld med aktuell kunskap och spännande diskussioner!
 


Nu startar vi ett globalt STA-nätverk


SBU:s initiativ till internationellt arbete inom socialtjänstområdet har blivit ett regeringsuppdrag. Uppdraget innebär att etablera ett internationellt nätverk för organisationer som arbetar med utvärderingar inom det sociala området.
 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig