Sent with rule.io
Logo Logo
Specialiserad rehabilitering – en fördel efter hjärnskakning
Specialiserad, hjärnskadeinriktad rehabilitering innebär möjligen bättre resultat än sedvanlig vård efter lätt traumatisk hjärnskada (hjärnskakning) med restsymtom, visar en utvärdering från SBU.

För rehabiliteringsformer efter svårare hjärnskador fann SBU inga tillförlitliga resultat – det är svårt att genomföra jämförande studier i denna patientgrupp.

En unik genomgång av de kvalitativa studierna på området visade att personer med traumatisk hjärnskada upplevde rehabiliteringen som bristfällig och dåligt samordnad. I intervjuerna gav patienter uttryck för att de behövt kämpa för rehabiliteringsinsatserna, och att närstående varit ett viktigt stöd.

Imorgon fredag den 20 december lämnas SBU-rapporten ”Könsdysfori hos barn och unga” till Socialdepartementet.
Rapporten är en beskrivning av litteraturen på området.

Publiceringen sker på www.sbu.se cirka kl 13.00.

Funktionstillstånd och funktionshinder – vad vet vi om arbetsmetoder och insatser?
SBU har kartlagt vetenskaplig kunskap och kunskapsluckor utifrån systematiska översikter. Rapporten kan användas som ett uppslagsverk för forskning och forskningsbehov inom området funktionstillstånd och funktionshinder.


Spelar det någon roll vilken metod vi använder?
Konferens om evidens och metoder inom socialtjänsten.

Jobbar du som chef, beslutsfattare eller har särskilt ansvar för utvecklingsfrågor? Vill du veta mer om forskningsläget och evidensbaserade arbetssätt? Välkommen till en dag fylld med aktuell kunskap och spännande diskussioner!

Tid: Torsdagen den 12 mars 2020, kl. 9–16.40.
Plats: 7A Odenplan, Ingång Odengatan 65, Stockholm.


Visst stöd för flera behandlingar vid PTSD
Det finns möjligen ett vetenskapligt stöd för vissa psykologiska behandlingar av vuxna med PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. Detta enligt en brittisk översikt som SBU granskat. Evidensen för behandlingseffekterna hos de utvärderade insatserna är dock låg och fler välgjorda studier behövs.

SBU-rapporten är den sista kommentaren till översikterna kring PTSD från NICE, The National Institute for Health and Care Excellence, som utfärdar riktlinjer för behandlingar i Storbritannien.

NICE-rapporten finner ett vetenskapligt stöd för: 
  • traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (KBT) 
  • behandling med eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) 
  • traumafokuserad internetbaserad KBT 
  • KBT-interventioner vid behandling av specifika symtom, som sömnbesvär

Baserat på resultaten anser NICE att traumafokuserad KBT ska vara förstahandsalternativ vid behandling av PTSD, medan EMDR och traumafokuserad internetbaserad KBT med stöd kan övervägas i vissa fall.

Evidensbaserade resultat i NICE-rapporten rör sen behandling av PTSD, tre månader eller mer efter den traumatiska händelsen. Det saknas forskning om tidigare bCirka 1 av 4 personer diagnostiseras med PTSD efter en traumatisk händelse enligt NICE, men den andelen varierar mellan olika typer av traumatiska händelser.aumatiska händelser. Risken är extra hög efter våldtäkt eller tortyr (cirka 50 %).

Tidigare publicerat av SBU om PTSD
SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig