Sent with rule.io
Kort introtext som visas i previewfönstret.
Nyhetsbrev från Lunds universitet | 5 december 2019 #15
logo
divider
LUNDAFORSKARE OM...
...enorma subventioner till fossila bränslen
3000-6000 miljarder kronor. Så mycket subventioneras fossila bränslen globalt årligen. Jakob Skovgaard, statsvetare och expert på klimatskadliga subventioner, har koll på hur länder bör agera för att kunna dra ner på stödet till fossil energi. Läs mer
divider

...likheter mellan nobelpristagare
Det finns ingen magisk formel för vem som kommer att få ett Nobelpris, men pristagarna har många gemensamma nämnare.  Företagsekonomen Pauline Mattsson forskar om vad som förenar dem. Läs mer
divider

…EU:s pågående förhandlingar om jordbruksstöd, CAP
Marknadens spelregler ger inte lantbrukare incitament att använda jordbruksmetoder som gynnar klimat och miljö på lång sikt, menar nationalekonomen Mark Brady. I en ny studie visar han hur ekosystemtjänster kan ges ett ekonomiskt värde, för att skyddas bättre. Läs mer
divider
Veckans redaktör  Ulrika Oredsson
divider
fler nyheter

Diabetes ökar risken för demens
Den som lider av diabetes dubbelt så hög risk att drabbas av demens i ålderdomen som någon som inte lever med sjukdomen. Man har även en förhöjd risk att drabbas av Alzheimers sjukdom – den vanligaste formen av demens. Läs mer

Vad Sverige kan lära Australien om antibiotikaresistens
Antibiotikaresistens är ett av världens största hälsoproblem. I Sverige minskade utskrivningen av antibiotika med 43 procent mellan åren 1992 och 2016. Och för barn under fyra minskade utskrivningen med hela 73 procent.Forskaren i samhällsmedicin Helen Kornfält Isberg skriver tillsammans med två australienska i forskare i The Conversation. Läs mer i The Conversation 

Fattigdom: Färre ekonomiska dippar viktigare än hög tillväxt
Fattiga länder behöver inte bara tillväxt. Ännu viktigare är en ekonomi med få tillbakagångar. Ekonomisk historikern Martin Andersson skriver i The Conversation att frekvensen av lågkonjunkturer har större på verkan på fattiga länders välstånd än en kraftig tillväxt. Läs mer i The Conversation

Om Storbritannien, Chagosöarna och tandlös internationell lag
Chagosöarna – ett återstående skärva av det brittiska kolonialväldet – skulle enligt internationella domstolen i Haag ha återlämnats till Mauritius senast den 22 november. Storbritannien vägrar. Juristen Miriam Bak McKenna skriver i The Conversation om den internationella lagstiftningens begränsningar. Läs mer i The Conversation 

Innehållet i nyhetsbrevet är fritt att återpublicera. Det gäller dock inte alla bilder – bara Lunds universitets egna bilder. Se bildtexter för info.
divider
divider