Sent with rule.io
Nyhetsbrev från Lunds universitet
Nyhetsbrev från Lunds universitet | 20 november 2019 #14
logo
divider
LUNDAFORSKARE OM...
…Black Friday
Nu för tiden rear butikerna sina varor redan innan julafton i allt från Singles Day till Black Week. Eller? Är det ens rea? Några av våra konsumtions- och marknadsföringsforskare resonererar och ger också sina bästa hållbarhetstips till dig som konsument. Läs mer
divider

…skjutandet i Malmö
Skotten i Malmö upprör. Hur får man stopp på skjutningarna? Vad säger forskningen? Socialantropologen Anna Hedlund gör fältarbete om brottförebyggande åtgärder i Malmö och intervjuar nyckelpersoner inom socialtjänst, polis, kriminalvård och civilsamhälle. Läs mer
divider

…protesterna i Hong Kong
Protesterna i Hong Kong har pågått i flera månader och ser inte ut att mattas av. Vad kan vi vänta och vad betyder protesterna inrikespolitiskt? Läs intervju med Kinaexpert Marina Svensson. Läs mer
divider

…Facebook och valet i England
Tidigare påverkanskampanjer som drivits via Facebook har fått stor uppmärksamhet. Nu gäller kritiken i stället plattformens begränsningar av politisk annonsering. Men totalt sett finns det ingen anledning att tro att Facebook påverkar valet i Storbritannien, enligt forskaren Anamaria Dutceac Segesten. Läs mer i The Conversation
divider

…protesterna i Libanon
Protesterna i Libanon ökar allt mer och staden Tripoli och torget Sahel al-Nour har kommit att bli centrum för demonstrationerna. Kampen mot den politiska eliten har fört samman människor från alla klasser, kön och religioner, skriver forskaren Rola El-Husseini. Läs mer i The Conversation
divider
Veckans redaktör: Jonas Andersson
divider
FLER NYHETER

Forskare sätter den svenska modellen i nytt ljus
Just nu pågår förberedelserna för fullt inför den stora avtalsrörelsen på arbetsmarknaden. Fack och arbetsgivare har bedrivit liknande förhandlingar sedan 1900-talets början. Forskare ger nu med hjälp av nyligen digitaliserade data en ny bild av varför de bittra striderna mellan arbetsmarknadens parter övergick i samförstånd och kompromissande. Läs mer

Unik teknologi gör gestkontroll mer exakt
För att ta konceptet med rörelsestyrd teknik från en rolig gimmick till verkligt användbara funktioner krävs mer exakta radarsensorer. Nu har forskare vid Lunds universitet utvecklat en ny metod som kan läsa av mycket mindre gester än tidigare. Läs mer

Podd: Förebygga psykisk ohälsa – går det?
Den psykiska ohälsan är ett växande folkhälsoproblem men vad går att göra för att förebygga psykisk ohälsa och att vända den här trenden? För att få reda på mer har Vetenskap & hälsa träffat några läkare och forskare och bett dem berätta vad som görs inom deras respektive specialområden. Lyssna här

Två faktorer bakom bra datasystem
Vad är det som gör att vi accepterar vissa (data)system, men ogillar andra? Christina Keller är professor i informatik och har forskat länge om vilka faktorer som gör att vi godtar ett informationssystem. Läs mer

Lundaforskare har spårat svart hål vid röd jättestjärna
En forskargrupp har upptäckt ett säreget objekt som kretsar kring en röd jättestjärna. Himlakroppen är osynlig men har ändå en stark påverkan på stjärnans bana. Med hjälp av datorsimuleringar utförda vid Lunds universitet kan forskarna nu slå fast att den mystiska följeslagaren måste vara ett svart hål. Läs mer

Globala rapporter om markanvändning – ur ett skånskt perspektiv
Under året har globala rapporter pekat ut jordbruket som en starkt bidragande orsak till både minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. Gäller detta även för svenskt jordbruk? Och vad kan man i så fall göra åt det? Detta diskuterade skånska markägare, beslutsfattare och andra sakkunniga under ett samtal på Lunds universitet. Läs mer

Podd: Öppet fall analyserar Högbroforsmålet
Öppet fall, en podcast från Juridiska fakulteten, granskar några av Sveriges mest uppmärksammade rättsfall. Det senaste avsnitt behandlar Högbroforsmålet - rättegången efter Kreugerkraschen. Lyssna här

Innehållet i nyhetsbrevet är fritt att återpublicera. Det gäller dock inte alla bilder – bara Lunds universitets egna bilder. Se bildtexter för info.
divider
divider