Sent with rule.io
Logo LogoScreening om våld i nära relationer

Kan screening förebygga våld i nära relationer? I dagsläget ger forskningen inte stöd för att detta skulle ge minskad risk för fortsatt våld, sjuklighet eller död. Det visar en systematisk översikt som SBU granskat.

Forskningen i denna översikt gällde i huvudsak kvinnor utan tydliga yttre tecken på att de utsatts för våld. Det finns screeninginstrument, till exempel HARK, som bedömts som tillförlitligt. Däremot finns det inget stöd för att screening leder till en bättre livssituation avseende våldet.

För att motivera ett införande av screening ska det finnas effektiv behandling för de personer som identifieras, påpekar SBU. Att många felaktigt utpekas som utsatta för våld i nära relation kan dessutom medföra etiska problem. I förlängningen kan vetskapen om att screeningfrågor kommer att ställas göra att kvinnor drar sig för att söka vård, särskilt om de faktiskt är utsatta för våld i en nära relation.

Svenska befolkningsstudier visar att 1,7-2,7 procent av alla kvinnor har utsatts för fysiskt våld i nära relation under det senaste året. Kvinnor utsätts oftare för grövre våld än män.


Senaste svaren från SBU:s upplysningstjänst
 


Introduktion till hur man gör och förstår en systematisk översikt – endagskurs


Den 5 december 2019 anordnar SBU en kostnadsfri endagskurs som vänder sig till alla som behöver veta mer om systematiska översikter.

Vi går igenom stegen i hur man gör en systematisk översikt – alltifrån frågeställningar, PICO, litteratursökning till syntes och tillförlitlighet. Föreläsningar varvas med gruppövningar.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig