Skickat med RuleMailer.se
5G workshop, ny medarbetare och mycket mer!
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
Det fortsätter att hända mycket på CDT!

CDT har inte bara fått ett antal nya projekt i sin portfölj, vi har också nu i höst välkomnat en ny medarbetare och projektledare till oss vid namn Johanna Lindberg. Välkommen Johanna!
Vi vill även passa på att informera om ett antal möten som vi bjuder in till framöver, både inom 5G och inom området jämställdhet.

Läs mer om allt detta och mycket mer nedan.

Trevlig höst!
 
Hälsningar
Karl Andersson
Biträdande professor, Verksamhetsledare CDT
www.ltu.se/cdt
[Switch @{tags}] [Default]
Välkommen till 5G workshop

17 okt. 2019, kl. 11.00 - 13.00, Luleå

Få reda på mer om 5G testmiljön på Luleå tekniska universitet, de möjligheter som finns för företag att genomföra pilottester och vad som provats hittills. Det kommer även att finnas tid för företag att pitcha case idéer, workshopa och nätverka.

Eventet är gratis och inkluderar en lättare lunch.

Läs mer och anmäl dig här

// Wireless Innovation Arena projektet
www.wirelessinnovationarena.se

Motsvarande event kommer att ske i Skellefteå senare i höst.
[EndDefault] [EndSwitch]
Välkommen till mötet Digitala verktyg för jämställdhet 

15 okt. 2019, 14:30 - 16:00, Luleå

Nyligen lanserades en forskningsrapport om hur digitala verktyg för jämställdhet och inkludering kan utformas, spridas och användas inom näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor.

Studien baseras på praktiska exempel från Sverige, som bland annat omfattar appar, webbutbildningar och digitala processtöd. Rapporten är författad av Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, i dialog med verktygsutvecklare i hela landet.

Vid seminariet presenterar hon studiens resultat och några exempel på verktyg, tillsammans med Paula Wennberg från Gender Contact Point/Gender Smart Arena som bland annat utvecklat Genusappen.

Läs mer och anmäl dig här
Välkommen till
Lika villkorskonferens

19–20 nov. 2019, Luleå

Under konferensen erbjuds föreläsningar inom temat lika villkor och lika behandling samt möjlighet att utbyta erfarenheter.

Konferensen startar tisdagen den 19 november klockan 9.30 och avslutas onsdagen den 20 november klockan 14.30.

Lika villkorskonferensen vänder sig till alla som är intresserade av lika villkorsfrågor, personal vid såväl myndigheter som privata företag.

Läs mer och anmäl dig här
CDTs nya projekt:
Arctic 5G Test Network

Arctic 5G Test Network är ett Interreg Nord-projekt med målet att stärka företagens kommersialiseringskapacitet för innovationer.

Projektet syftar till att koppla 5G-testnätverk i Uleåborg, Finland och Luleå genom att ansluta dem och delta i ett aktivt samarbete, skapa en arktisk nod inom 5G genom samarbete mellan universitet, stora IKT-företag och små och medelstora företag.

Karl Andersson, verksamhetsledare för CDT och ansvarig för projektet säger:
-Vi är jätteglada att vi nu kan börja arbeta med att skapa en gränsöverskridande testning. Förutom vetenskapliga experiment så planerar branschen också att dra nytta av den förbättrade testmiljön då vi kommer att öka den totala testfunktionen i 5G-nätverket.

Projektet pågår från 2019-09-01 till 2022-08-31 och leds av Luleå tekniska universitet.

Läs mer här
CDTs nya projekt:
DIT4BEARs

DIT4BEARs står för Disruptive IT for Barents Euro-Arctic Regions. Projektet arbetar med fyra olika användningsfall inom områdena smarta vägar, smarta ID blockkedje-applikationer, avfallshantering och förebyggande av kollisioner med renar på vägar.

Det övergripande målet är att förbättra anpassningen och överföringen av informationsteknologier (IoT, Big Data och blockkedjor etc) för de samhälleliga och ekonomiska behoven i Barents Euro-Arctic Regionen.

Projektet står inför utmaningar som är relevanta för transportområdet, avfallshanteringssystem, rörelse av människor och varor och transportsäkerhet kopplad till vintervägsunderhåll och renskötsel.

Projektet pågår i 36 månader och finansieras av Kolarctic CBC 2014-2020.

Läs mer här
 
Välkommen Johanna Lindberg, CDTs nya medarbetare!

Johanna kommer närmast från Region Norrbotten där hon arbetade som Bredbandskoordinator och Landbygdsutvecklare.

Nu delar hon sin tjänst på Luleå tekniska universitet mellan att arbeta med projektledning på CDT och att doktorera  inom området Informationssystem.

Kontaktuppgifter till Johanna
 
Nominerad till Norrbottens jämställdhetspris 

Grattis Paula Wennberg, projektledare på CDT, som nominerats till Norrbottens jämställdhetspris 2019.

Paula arbetar bland annat i CDT projektet Gender Smart Arena som är en del av universitetets jämställdhetsplattform Gender Contact Point. Paula jobbar med inkluderande, genusmedvetna affärs- och verksamhetsmodeller tillsammans med organisationer såsom Arctic Group, BnearIT, Explizit, Lunet, Metria, Tromb samt Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner.

Läs mer om Gender Contact Point här
Välkommen till AI-frukost med visning av självkörande drönare

26 sep. 2019, kl 08:00-09.00, Luleå

Välkommen att ta del av Luleå tekniska universitets forskningsmiljö kopplat till tillämpad AI, Applied AI Excellence Center.

För första gången visar robotikgruppen ett fältförsök med autonom drönarflygning i gruvliknande miljö, som ett exempel på deras samarbete med Nasa. Live-flygningen sker i Mjölkuddsberget i Luleå, 26 september klockan 8.00.

Läs mer och anmäl dig här
Välkommen till seminariet Smartare affärsmodeller

25 sep. 2019, kl 11:00 - 12:00, Skellefteå

På detta seminarium pratar professor Jeaneth Johansson om smartare hållbara affärsmodeller.

Vilka strukturer finns på ytan och under ytan av ett företags arbete med utveckling av affärsmodeller? Hur kan medvetna affärsmodeller skapas, affärsmodeller som synliggör och bidrar till ett hållbart entreprenörskap.

Läs mer och anmäl dig här
Jordbruk hade stora telefoniproblem – fick hjälp av projektet

Se ett SVT klipp om CDT projektet #fulltäckning där Arne Gylling förklarar hur de arbetar med förstärkare och höghöjdsmaster hos ett lantbruk i Vännäs för att förstärka signalen runt gården.

Läs mer och se klippet här
Nytt simkort ger Carl-Henry täckning i skogen: ”Vill inte lämna tillbaka det”

Läs om CDT projektet #fulltäckning som arbetar för att förhindra digital uteslutning genom att öka mobiltäckningen på landsbygden.

Läs mer och se klippet här
Projeket DigiBy

CDT projektet DigiBy, Digitala tjänster i Byar, genomför pilottester av nya digitala lösningar för att öka kunskapen och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i Norrbottniska byar.

Läs mer på DigiBys Facebook-sida

Eller på projektets hemsidan:
www.digiby.se

#Digibynorrbotten
Erbjudande för utveckling av produkter- & tjänster

CDT projektet Datacenter Innovation Region kan stödja företag inom en rad områden.

Alltifrån Google Design Sprints till produkt- och tjänsteutveckling, provmiljötjänster, jämställdhetskonsultationer och utveckling av kommunikation av värdeerbjudande.

Läs mer här


CDT på Facebook

Vill du veta mer om vad som händer på CDT?

Följ oss på Facebook
CDT | | | cdtinfo@ltu.se