Skickat med RuleMailer.se
Vetenskap & Allmänhet
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Instagram

Image
Image
ForskarFredag och Stjärnförsöket växer!
Image
ForskarFredag närmar sig! Hundratals aktiviteter äger rum den sista fredagen och lördagen i september där allmänheten inbjuds att möta forskare i dialog och under festliga former. Årets massexperiment Stjärnförsöket, där skolklasser och allmänheten räknar stjärnor för att mäta ljusföroreningar, genomförs även i Irland, Spanien och Storbritannien. Välkomna att vara med i riktig forskning!
Image

Image
Image
Välkommen till VA-dagen 2019
– Från samtal till samverkan!
Image
Kunskap ska utvecklas i samverkan. Forskning och innovation ska bli öppnare. Både den svenska regeringen och EU-kommissionen är tydliga med sina ambitioner: Medborgarna behöver engageras för att skapa hållbara lösningar på samhällsutmaningarna. Vid VA-dagen samtalar vi kring hur vi bäst kan inkludera olika parter och perspektiv i forskningen och låter oss inspireras av spännande exempel! VA-dagen äger rum tisdagen den 8 oktober 2019 kl. 13–17 på Folkungagatan 90, Stockholm.
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Nytt & Noterat
Rezan Güler från KTH är cancerforskaren som blev svensk mästare i att presentera sin forskning 2018. Läs om hur han ser tillbaka på sin upplevelse som deltagare i Forskar Grand Prix och vilka råd han ger dem som vill tävla 2019. Läs om hur du kan delta här.

Med anledning av 150-årsjubileet av periodiska systemet bjuder vi in elever i årskurs 4–9 och gymnasiet till en videotävling på temat grundämnen. Finalen genomförs i samband med årets vetenskapsfestival ForskarFredag. Sista anmälningsdag är den 20 september.

Har du ett nytänkande projektförslag med fokus på forskning inom life sciences eller biomedicin? Då kan utlysningen Novel Co-creation Initiatives vara något för dig! Utlysningen är en del av EU-projektet ORION Open Science där VA ingår som svensk partner. De föreslagna projekten ska involvera flera intressentgrupper, adressera samhällsfrågor och följa principerna för öppen vetenskap och ansvarsfull forskning och innovation. Deadline är den 30 september 2019.

VA har undertecknat ett öppet brev till EU:s kommissionär för forskning och innovation, Carlos Mœdas. Brevet förordar mindre envägskommunikation och ett större fokus på att involvera medborgarna i samskapande och samverkan i EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation. Läs om Plea to the EU: Enhance Science Engagement ambitions.

VAs verksamhet knyter an till flera av de överordnade målen i Europa 2020-strategin, som målet om social delaktighet och utbildningsmålet, men det är framför allt forsknings- och utvecklingsmålet som står i fokus. Läs om hur VA bidrar till det nationella genomförandet av strategin.
Image

Image
Nytt på VA-bloggen
Image
“Underskatta inte människors intelligens men överskatta
aldrig deras kunskap!” säger Martina Stenström, förlagschef på Fri Tanke, som är ny medlem i VA. Läs hennes gästkrönika om De sista mysterierna.
Image

Image
Referat från tidigare evenemang
Bioekonomi och särskilt cirkulär bioekonomi är ett hett ämne i Europa. VA är partner i BLOOM-projektet som syftar till att nå en bredare allmänhet om bioekonomins möjligheter och roll för att nå FN:s globala utvecklingsmål. Läs om hur BLOOM-projektet kommunicerar bioekonomi i Europa.

För att forskning ska kunna användas för att lösa samhällsproblem behöver forskare komma närmare samhället. En del av lösningen kan vara kunskapskiosker (science shops), platser där allmänhet och civilsamhälle samverkar med forskare för att ta fram ny kunskap. Under Almedalsveckan slog vi upp en kunskapskiosk i Visby. Läs om vad Almedalsbesökarna vill att det forskas om.

Den 1–4 juli samlades 45 deltagare från 15 länder i Limassol på Cypern som en del i EU-projektet SciShops, som VA är partner i. Läs om SciShops Summer School: learning and knowledge sharing.

Öppen vetenskap handlar om att göra forskning mer tillgänglig för samhället. Men hur ska det gå till? Och vilka hinder finns på vägen dit? Två tredjedelar av allmänheten i Italien, Tjeckien, Storbritannien, Tyskland, Spanien och Sverige tycker att det är mycket eller ganska viktigt att allmänheten involveras i livsvetenskaplig forskning enligt en studie gjord inom ORION-projektet, som VA är partner i. Se och läs om Almedalsseminariet Öppna vetenskapen till varje pris?!

Vi hälsar våra nya medlemmar SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, och Stiftelsen Bladins skola varmt välkomna! Ett 90-tal organisationer och ett 40-tal privatpersoner är medlemmar i VA. Läs mer om medlemskap och välkommen som medlem du också!
Image

Image
Vetenskap & Allmänhet i sociala medier
Image
Image
Image

Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets projekt i gränssnittet forskning–samhälle. Brevet utkommer 8 gånger per år. För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till nyhetsbrev@v-a.se
Redaktör: Lotta Tomasson, lotta@v-a.se
Image