Sent with rule.io
Logo Logo
Metoder för att förebygga tvång inom psykiatrin
Det finns inga förebyggande åtgärder som tydligt minskar tvångsvård och tvångsåtgärder i psykiatrisk vård för vuxna, visar en norsk litteraturgenomgång på området. Det finns däremot enstaka studier på flera intressanta och lovande modeller. Det konstaterar SBU som kommenterar översikten.

I Sverige har flera nya metoder använts för att minska behovet av tvångsåtgärder, bland annat genom det så kallade Genombrottsprogrammet, Bättre vård – mindre tvång. Men för dessa åtgärder saknas fortfarande välgjorda studier.
Den norska översikten beskriver forskningen på flera behandlingsmodeller, till exempel amerikanska six core strategies. Det är en resurskrävande modell som bland annat innefattar ökat patientdeltagande, utbildning av personalen och som förutsätter en ledning som visar tydligt engagemang i förändringsarbetet.
Joint crisis plan är en annan modell som inte används i svensk psykiatrisk vård idag, det är en form av krisplan som bygger på att patienten har en extern resursperson som stöd.

Den översikt som SBU nu kommenterar har genomförts av norska Folkehelseinstituttet på uppdrag av Norges Helsedirektorat.

Tvång inom psykiatrin:
Patienter kan under vissa förutsättningar skrivas in på en psykiatrisk avdelning mot sin vilja. Men psykiatrisk vård i sig kan också innehålla tvångsåtgärder, till exempel tvångsmedicinering, fastspänning eller avskiljning.

Workshop i litteratursökning till systematiska översikter
SBU:s informationsspecialister ger två workshops om litteratursökning till systematiska översikter. Kurserna riktar sig till informationsspecialister och bibliotekarier med kunskaper och erfarenhet av sökning i internationella databaser, men som vill lära sig mer om vad som är specifikt med sökningar till systematiska översikter/HTA-rapporter.

Informationsspecialister
sökes till SBU
En viktig grundpelare i våra utvärderingar utgörs av att identifiera relevant vetenskaplig litteratur. Vi söker informationsspecialister som är intresserade av att bidra till att öka kvaliteten och effektiviteten i SBU:s projekt. 

 


SBU bjuder in till frukostseminarium den 17 oktober:
Efterfrågad forskning inom förlossningsvården
 
  • Hur kan du som forskare göra skillnad och hur resonerar finansiärer?
  • Vad lyfter kvinnor med förlossningsskador själva för frågor?
  • Vad tycker professionen är viktigast?
Vad har framkommit i SBU:s rapporter, och hur kan resultaten användas för att motivera anslag eller stimulera till nya forskningsprojekt? Kort genomgång, därefter följer en paneldiskussion med experter och forskningsfinansiärer.

Seminariet är tänkt för dig som är forskare eller forskningsfinansiär, jobbar inom hälso- och sjukvården eller är intresserad av forskningsfrågor ur ett patient- och professionsperspektiv.
 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig