Sent with rule.io
Logo Logo

SBU granskar forskning om komplexa smärttillstånd
och könsdysfori – två nya uppdrag från regeringen
 


Det ena gäller en utvärdering av behandlingsmetoder vid komplexa och långvariga smärttillstånd. Inom ramen för detta uppdrag ska SBU även utvärdera metoder för behandling och rehabilitering av personer med fibromyalgi. 

Det andra uppdraget består i att genomföra en systematisk kunskapsöversikt av könsdysfori. SBU ska se över det vetenskapliga underlaget för utredning av diagnos och behandling av barn och unga, bland annat dess långtidseffekter på fysisk och psykisk hälsa.


Jämförelse av tekniker vid operation av halsmandlar – tonsillektomi
SBU kommenterar en systematisk översikt som utvärderar effekt och komplikationer (smärta och blödning)
av operationstekniker för tonsillektomi; bland annat så kallad coblation.

 

Vad är viktigt att mäta i framtida forskning?
 
SBU har av regeringen fått ett uppdrag att analysera viktiga patientrelaterade utfall inom förlossningsvården, så kallade core outcome set (COS). COS innebär att man lyfter fram viktiga utfall som kommande forskningsstudier bör inkludera.
 Digital strateg med kommunikationsbakgrund
 


Vill du driva digital utveckling på en liten, trevlig myndighet med kreativa kolleger och starkt fokus på vetenskapliga fakta? Har du bakgrund inom kommunikation och gillar att leda projekt? Då ska du söka till tjänsten hos oss på SBU.

Vi söker en digital strateg med kommunikationsbakgrund med fokus på projektledning.


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig