Sent with rule.io
Logo Logo

Film om stegen i SBU:s arbetsprocess Från fråga till svar (ca 6 minuter) beskriver kortfattat de sex stegen i en systematisk forskningsöversikt som är SBU:s viktigaste arbetsprocess.


Evidens på 8 minuterEvidens på 8 minuter handlar om SBU:s arbete med att sammanställa forskning om det sociala området. Filmen tar kortfattat upp hur man kan förstå innehåll och budskap i en systematisk översikt och vad det kan betyda i praktiken.


Seminarieserie om evidensbaserad praktik
Två seminarieserier uppdelade på flera tillfällen under hösten. Ett axplock av vad som kommer att behandlas:
 
 • Sätt att värdera metoders effekter
 • Uppföljning i dialog med klient och brukare
 • Förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete
 • Vad kan man göra när det saknas forskning?
 • Hur görs klienten delaktig i utredning och beslut?
 • Hur hittas kunskap om metoders effekter?
Målgrupp: chefer och verksamhets-utvecklare inom områdena socialtjänst och funktionstillstånd/ funktionshinder.
 

Spelar det någon roll vilken metod vi använder?
Boka in dagen redan nu.

Konferens den 12 mars 2020


Ur innehållet:
 • Rutinmässiga frågor om våld i nära relationer – fungerar det?
 • Bedömning och behandling för unga lagöverträdare
 • Viktiga komponenter i program som vänder sig till föräldrar med utagerande barn
 • Om att förebygga fall bland äldre i ordinärt boende
 • Arbetsfrämjande åtgärder för personer med funktionsnedsättning som söker arbete


Kostnadsfri folder om SBU:s arbete inom funktionshinderområdetDe flesta vet att SBU gör utvärderingar och översikter av vårdens metoder.
Men långt ifrån alla känner till SBU:s arbete inom socialtjänsten, till exempel med funktionstillstånd och funktionshinder.

Nu finns en kort A5-folder om SBU:s projekt på detta område, med info om var du kan ta del av våra rapporter – eller föreslå nya ämnen.

Beställ eller skriv ut för information eller inspiration!
 


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig