Sent with rule.io
LUMs nyhetsbrev| 15 maj 2019 | IN ENGLISH
BILD
Botan på tillfällig grön kvist
Den tulpanprakt som hänfört så många trädgårdsbesökare och spridit sig till lundabornas instagramkonton – är inte på något sätt självklar. Inte heller de kommande sommarblommorna som är på väg att
planteras ut i de rabatter som förra året var tomma och bruna.
– Vi är bidragsberoende, konstaterar trädgårdens föreståndare Bente Eriksen. Och just i år har vi fått pengar till både personal och växter! Läs mer

Ruth Bader Ginsburg blev jubelhedersdoktor
Under ett kort Sverigebesök kreerades den uppmärksammade domaren i högsta domstolen i USA, Ruth Bader Ginsburg, till jubelhedersdoktor vid Juridiska fakulteten under en högtidlig ceremoni i Stockholm. Läs mer

LU positivt till planer för ökad internationalisering
Migrationsverket ska snabba upp visumhanteringen för internationella studenter och forskare, något som är mycket efterlängtat vid LU. Fler svenska studenter ska också studera utomlands. Detta enligt den statliga utredningens slutbetänkande för ökad internationalisering vid lärosätena. Läs mer

Casemetodiken sprider sig
Från internutbildningar för universitetslärare, till egna konferenser och tävlingar. Alternativen till traditionell katederundervisning blir allt fler och ett av dem kallas case, verklighetsbaserade berättelser där studenterna måste samarbeta för att nå en lösning.
April innebar högsäsong för casemetodiken vid Ekonomihögskolan och LU. Följ med på några nedslag.
Läs mer

LU satsar på Framtidsvecka
I oktober hålls universitetets första Framtidsvecka. Det ska bli ett årligt evenemang där forskare från hela universitetet genom föreläsningar, panelsamtal och debatter bjuder in allmänheten att fundera kring stora framtidsfrågor. Temat för årets vecka är omställningar - vilka måste vi göra? Vilka vill vi göra? Och vilka vill vi helst slippa vara med om? Historikern Marie Cronqvist, från universitetets framtidssmedja LU Futura, sitter med i redaktionen. Läs mer

Nationellt nano-projekt flyttar till Lund
Det stora tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Environmental Nanosafety har tidigare drivits från KTH men ska nu flytta till Lund.
– Det finns bra förutsättningar att ha programmet här i Lund under fas två. Vi har gjort mycket forskning om nano, och det finns en intern arbetsmiljö som gynnar samarbete, säger Tommy Cedervall, föreståndare för programmet. Läs mer

Fler nyheter från universitetet

Tipsa gärna LUM-redaktionen!