Skickat med RuleMailer.se
Statens konstråds nyheter i maj
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
Nyhetsbrev #5 2019
Välkommen på konstnärssamtal om Gravitational Ripples och metoden Working with 
Den 28 maj bjuder vi in till konstnärssamtal med Lea Porsager om tankarna kring jordkonstverket Gravitational Ripples. Samtalet äger rum på Thielska galleriet i Stockholm. 

I samtalet mellan konstnären Lea Porsager och forskaren Cecilia Åsberg utforskas ämnesområdena konst, spiritualitet och naturvetenskap. Med inspiration av eko-feministiska tankegångar utmanas föreställningen om en värld uppdelad mellan natur och kultur, och där människan är i centrum.

Porsagers arbetsmetod ”Working-with” fokuserar på samspel mellan natur, anda och vetenskap. Konstnären är inspirerad av vetenskapliga observationer av gravitationsvågor och tänkare som Karen Barad och Donna Haraway och betonar att vi är en del av en större sammanhängande organism och av kosmos. 
 
Samtalet är ett samarbete med Thielska galleriet och hålls på engelska. 


När: 28/5 kl 15.45–18.00
Var: Thielska galleriet, Sjötullsbacken 8, Stockholm
Språk: Engelska 

Anmälan: Fri entré. Anmäl dig senast 23 maj till assisterande curator Elena Jarl på elena.jarl@statenskonstrad.se

Mer information om samtalet 28 maj finns här.
Lär mer om Gravitational Ripples

Under sommaren kommer det att hållas guidade visningar av Gravitational Ripples. 
Visningarna äger rum:
Sön 16 juni, kl 14.00
Tors 11 juli, kl 18.00
Sön 11 augusti, kl 14.00, engelska
Tors 22 augusti, kl 18.00
 
Mer information om sommarens visningar kommer att publiceras på Statens konstråds hemsida inom kort.
Mind over matter / Matter over mind? – Presentationer av idéer för konstprojekt i offentliga rum
Välkommen att ta del av nya gestaltningsidéer inom området offentlig konst!
Under en eftermiddag 21 maj presenterar konstnärer och arkitekter skissförslag som tagits fram inom ramen för projektet Mind over matter.
 

Mind over matter är ett utvecklings- och experimentprojekt på Statens konstråd med avsikt att engagera konstnärer/konstnärsgrupper/arkitekter för att arbeta fram idéskisser till möjliga permanenta konstgestaltningar i de offentliga rummen.

Syftet har varit att engagera konstnärer som i sin praktik inte självklart anlitas för arbete med konst i de offentliga rummen eller som arbetar med konstnärliga uttryck och metoder som inte naturligt eller enkelt låter sig översättas till permanenta gestaltningar. 

Medverkande arkitekter och konstnärer: Pelle Backman och Ebba Hallin, Markus Bohm, Åsa Cederqvist, Jens Evaldsson, Sam Hultin och Ingela Ihrman, Susanna Jablonski samt Jin Mustafa och Natália Rebelo.

När: 21/5 kl 16.00–18.30
Var: Statens konstråd, Hälsingegatan 45, Stockholm
Språk: Svenska
Anmälan: Anmäl dig senast 16 maj till
Andria Nyberg Forshage på andria.nyberg.forshage@statenskonstrad.se

Läs mer om evenemanget här. 

På bilden: Skiss lekskulptur, del av förslaget Ingenmansland/Alltingens början av Åsa Cederqvist.
Ytterligare visning av Television Without Frontiers
Den 25 april premiärvisades verket Television Without Frontiers i Göteborg. Runt ett hundratal besökare lyssnade på panelsamtal om public services roll i ett föränderligt medielandskap och såg sedan verket. Television Without Frontiers är en televiserad performance av konstnären Andjeas Ejiksson och utgår från projektet ”Eurikon”, en satsning på en gemensam public service-TV i Europa initierad av European Broadcast Union 1982. Efter en tids sändningar lades projektet ner och inget liknande projekt har inletts sedan dess. Mer än tre decennier senare är Europa mer splittrat än någonsin. Vilken roll kan TV och public service ha i byggandet av en gemensam grund i Europa?

Vill du se Television Without Frontiers? Verket visas den 2/5 kl 19 på Hagabion i Göteborg och introduceras av konstnären Andjeas Ejiksson själv.

Fler visningar, på andra platser i Sverige, kommer att meddelas inom kort.
Läs mer om verket här. 
SAVE THE DATE
Samtidskonstdagarna 2019: Hållbar/Töjbar 
På flera platser i landet är konstorganisationer, viktiga för lokalsamhället och konstfältets utveckling, utsatta för budgetnedskärningar. Det finns också påtryckningar, inte minst från politiskt håll, som ifrågasätter konstorganisationerna som självklara delar av samhällsutvecklingen. Hur mycket kan dessa verksamheter töjas innan de brister? Kan vi återbruka begreppet hållbarhet och tillsammans föreställa oss vad som krävs för att konstorganisationer ska bli just hållbara? Behöver konstorganisationerna förändra sina arbetssätt för att bli starkare lokalt och i samhället i stort? 

Samtidskonstdagarna 2019 tar upp frågor om konstorganisationernas hållbarhet, konstfältets ekosystem och vilka omställningar konstorganisationerna behöver genomgå för att bättre möta samtidens klimatutmaningar.

Inspirerande föreläsningar och medskapande samtalsformat utlovas där du som deltagare själv får möjlighet att diskutera dessa frågor och komma fram till rätt vägar vidare.

Samtidskonstdagarna samlar årligen konstorganisationer från hela Sverige för att diskutera aktuella frågor som berör dem. Detta är andra gången Statens konstråd är huvudarrangör. Samtidskonstdagarna 2019 produceras av Statens konstråd i samarbete med Art Lab Gnesta, Grafikens Hus och Södertälje konsthall och med stöd från Södertälje kommun och Region Sörmland.

När: 2–3/10 i Södertälje/Gnesta
Var: Södertälje och Gnesta
Anmälan: Öppnar inom kort på Statens konstråds hemsida
Missa inte tjuvstarten den 1 oktober med utställningsöppning i Södertälje konsthall 
 
Deltagaravgiften för Samtidskonstdagarna 2019 är 1000 kr och täcker gemensamma måltider under konferensen.

Mer info kommer inom kort på Statens konstråds hemsida
Ansvarig utgivare: Magdalena Malm
Foto: Ricard Estay. Skiss: Åsa Cederkvist. 
Konstverk: Gravitational Ripples av Lea Porsager, Ingenmansland/Alltingens början av Åsa Cederqvist.​Television without frontiers av Andjeas Ejiksson,
Statens konstråd | Hälsingegatan 45 | 11331 Stockholm | utskick@statenskonstrad.se