Sent with rule.io
Logo Logo
SBU efterlyser studier om hur problem med spel om pengar kan förebyggas
Det finns en rad olika åtgärder som syftar till att förebygga spelproblem. Men fungerar de? Det finns ett visst vetenskapligt stöd för att utbildningar för gymnasieungdomar minskar spelande.

SBU har tagit fram ett underlag som visar att det behövs mer forskning för att svara på frågan om hur vi kan förebygga problem med spel om pengar, eller spelberoende. SBU har bland annat tittat på forskning om preventiva åtgärder som självavstängning och pop-up med varningsmeddelanden, samt om utbildningar.

SBU fann att det är möjligt att personanpassad återkoppling minskar antalet speldagar, men har bara hittat en studie som stöd för detta. Möjligt är också att längre tids utbildning på gymnasienivå resulterar i färre speldagar de närmaste månaderna därefter, men även detta behöver säkerställas i flera studier.

Vid diagnosen spelberoende kan man inte kontrollera spelandet eller sluta spela. Problemen är så stora att det leder till allvarlig funktionsnedsättning och psykiskt lidande som pågått minst tolv månader. Oftast finns ekonomiska problem med i bilden.

Mest riskabla är snabba, lättillgängliga spel som internetspel, kasinospel och spelautomater.

År 2016 kom SBU:s rapport Spel om pengar – behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande.

Den nu aktuella rapporten om prevention Att förebygga problem med spel om pengar överlämnades till Folkhälsomyndigheten den 29 mars.

Komplementära och alternativa metoder i SBU:s rapporter och kunskapsluckor
 
Förra veckan publicerades SBU:s underlag till den statliga utredningen om komplementär och alternativ medicin, Kam.

SBU har gått igenom vilka av myndighetens tidigare rapporter, sedan 1989, som innehåller Kam-metoder. Här listas metoder som bland annat avslappning, hypnos, hälsokostpreparat, massage, laser, musikterapi och vitaminer. Ett av de vanligast återkommande syftena med behandlingarna är att lindra smärta.

Kort därefter överlämnade de statliga utredarna sitt delbetänkande till regeringen, samt lät publicera ett debattinlägg där de bland annat efterlyste kunskap om Kam i vården. De föreslog också att SBU ges i uppdrag att utvärdera forskningsläget för de Kam-metoder som skulle kunna vara aktuella att införa i svensk hälso- och sjukvård. Utredarna skriver:
”I hälso- och sjukvården finns ett väl etablerat system för hur man inför nya metoder och utmönstrar förlegade metoder. Utredningen ser ingen anledning till att det skulle införas något särskilt spår för att introducera metoder med Kam-bakgrund.”

Här finner du delbetänkandet
Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog
 


Ny rapport pekar på angelägna forskningsbehov i socialtjänsten
 
Hur kan socialtjänstens insatser bättre följas upp? Och vilka effekter får digitaliseringen på socialtjänstens arbete? Det är några av de frågor som landets socialchefer och brukar- och intresseorganisationer vill se mer forskning kring. Det visar en undersökning som Forte och SBU genomfört.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig