Sent with rule.io
EU, upphovsrätten och skaparna
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
logo
Pressrelease från Skap angående EU-parlamentets antagande av copyrightdirektivet
strasbourg 26 mars 2019

SKAP VÄLKOMNAR ETT HISTORISKT BESLUT PÅ VÄGEN MOT SKÄLIG ERSÄTTNING FÖR UPPHOVSPERSONER I DEN DIGITALA ÅLDERN
I dag, den 26 mars 2019, trots ett motstånd utan motstycke från extremt dominanta företagsintressen, hade Europaparlamentet modet att anta Copyrightdirektivet. Skap, som representerar de professionella musikskaparna i Sverige välkomnar förstås detta historiska beslut som är ett bra och viktigt steg mot skälig ersättning för upphovsrättsskyddade verk på internet.

Alfons Karabuda, Skaps ordförande kommenterar:
” Å musikskaparnas vägnar vill jag tacka alla medlemmar i Europaparlamentet som idag valde att sända en stark och positiv signal till framtida generationer som vill skriva, komponera, skapa och kunna tjäna sitt upphälle på det de skapat!” 

Skap välkomnar speciellt de artiklar som balanserar upphovspersonernas avtalsposition vad gäller användandet av deras verk online. EU har tagit sitt ansvar för att förstärka den systematiskt svaga position som upphovspersoner, historiskt, har haft gentemot sina förhandlingsparter.

Alfons Karabuda sammanfattar:
”Det har sagts att detta är en ’once in a generation’-reform, och Parlamentet kan vara stolta över sin positiva röst idag. Vi ser nu fram emot ett slutgiltigt antagande av EU:s medlemsländer de närmaste dagarna. Vi står sedan redo att bidra till implementeringen av direktivet i Sverige så det kan leva upp till sitt löfte att förbättra möjligheterna för de som skapar innehållet som möjliggör för alla mellanhänders olika affärsmodeller online.

För frågor om Skap, direktivet, upphovsrätten och Sveriges musikskapares möjligheter till försörjning, kontakta Skap direkt så reder vi ut begreppen eller kommenterar beslutet!

Alfons Karabuda
Styrelseordförande
08-783 88 40
alfons.karabuda@skap.se

Mathias Strömberg
Kommunikationschef
08-783 88 35
mathias.stromberg@skap.se

Skap – Sveriges kompositörer och textförfattare är intresseorganisationen för Sveriges musikskapare. Skap arbetar för musikskaparnas rättigheter. Föreningen bildades 1926 och är tillsammans med Föreningen Svenska Tonsättare och Musikförläggarna en av Stims huvudmän. Skap är även del av ett globalt nätverk av upphovspersoner och musikskapare genom bland annat den Brysselbaserade lobbyorganisationen ECSA (European Composer & Songwriter Alliance) och IMC (International Music Council). Skaps ordförande heter Alfons Karabuda och han haft uppdraget sedan 2007. Skap innehar dessutom genom honom ordförandeskapet i ECSA.