Sent with rule.io
Logo Logo
SBU lämnar sista rapporten om gallstensoperationer
Nu är SBU:s tredje utvärdering om gallstensoperationer klar. Rapporterna kan användas som underlag till ett nationellt vårdprogram och som ett stöd till kirurger och andra experter över hela landet.

Johanna Österberg är överläkare vid kirurgkliniken på Mora lasarett och opererar ofta problematiska gallblåsor med eller utan sten i de djupa gallvägarna. Hon är också en av de sakkunniga i SBU:s rapporter.

- Det är Svensk kirurgisk förening (SKF) och två av dess delföreningar som efterlyst de här kunskapssammanställningarna från SBU, förklarar hon. Vi behöver få klarhet.

De tre rapporterna, varav den första publicerades i december 2016 och den sista idag, lyfter fram kunskap från internationella systematiska översikter, men pekar också på kunskapsluckor och skillnader i rutiner. Läs hela artikeln 
 

Senaste svaren från SBU:s Upplysningstjänst

Vilken effekt har en strukturerad transitionsvård mellan barn- och vuxendiabetesvård för unga med diabetes typ 1? Läs svaret 

Vilka evidensbaserade metoder eller instrument(kognitiva test) finns för bedömning av körkorts­lämplighet hos personer med demens eller andra kognitiva funktions­nedsättningar? Läs svaret

 


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig