Sent with rule.io
Logo Logo
Behandlingsmetoden NET kan minska PTSD hos flyktingar
Behandlingsinsatsen NET, Narrative Exposure Therapy, kan minska symtomen vid PTSD, posttraumatiskt stressyndrom hos flyktingar och asylsökande som ofta har svåra upplevelser bakom sig. Det konstaterar SBU i en rapport där SBU sammanfattar resultaten från en brittisk forskningsöversikt. För andra psykologiska behandlingsmetoder som ingått i genomgången är det vetenskapliga stödet alltför svagt för att man ska kunna dra några slutsatser för målgruppen asylsökanden och flyktingar.

NET är en manualbaserad kortvariant av KBT (kognitiv beteendeterapi) med traumafokus, en av flera metoder som används i Sverige. Översikten visar att det är möjligt att NET minskar symtomen vid PTSD, åtminstone på kortare sikt, inom 2–8 månader.

Fler PTSD-rapporter är på gång från SBU. Samtliga utgår från översikter vilka gjorts av NICE, The National Institute for Health and Care Excellence, som utfärdar riktlinjer för behandlingar i Storbritannien. Till sommaren 2019 räknar SBU med att kunna kommentera kunskapsläget för bland annat PTSD hos barn respektive vuxna, psykosocial och psykologisk behandling, förebyggande insatser (debriefing) samt farmakologin på området.

Årsredovisning 2018

SBU har under år 2018 fortsatt sitt arbete med att ge pålitliga och vetenskapligt grundade underlag för beslut inom många områden som har människors välbefinnande i fokus.

Vi söker en medarbetare till SBU:s upplysningstjänst
Upplysningstjänsten har funnits sedan 2008 och är en service primärt för beslutsfattare inom hälso- och sjukvården som behöver hjälp med vetenskapliga underlag för sina beslut.


Möt SBU på Forte Talks 2019 – Välfärd för framtiden
 


Den 26–27 mars 2019 medverkar SBU på konferensen Forte Talks 2019, som anordnas på Nacka Strandsmässan i Stockholm. 

Välkommen att besöka oss i vår monter U5 under hela konferensen.

För att maximera nyttan av forskning är det viktigt att de som i slutändan påverkas av forskningen får påtala vilka forskningsbehov de ser. Forte och SBU har undersökt vilka forskningsfrågor socialchefer och brukare tycker ska prioriteras inom socialtjänstens verksamhetsområden. Kom och lyssna vad de svarade!
 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig