Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Kunskapsläget för utredningar och behandlingar av missbruk och beroende
Hur ser kunskapsläget ut för socialtjänstens arbete med personer som är beroende av alkohol och/eller narkotika? SBU har kartlagt systematiska översikter på området och identifierat var det finns behov av mer forskning inom vård och omsorg.

Flest systematiska översikter fann SBU inom domänen (=området) ”Psykologiska och psykosociala behandlingsinsatser”. De flesta insatser rörde allmänna psykosociala insatser följt av motiverande samtal och 12-stegsbehandling. SBU fann även fem systematiska översikter inom domänen ”Stöd, råd och information”. Det fanns alltså en hel del kunskap inom dessa områden, men även kunskapsluckor. Man hittade inga systematiska översikter som berörde de övriga nio domäner som ingick i kartläggningen, till exempel anhörigstöd och familjeorienterat arbete, boende, hjälpmedel, behovsbedömning och screening eller insatser för att öka möjligheten till sysselsättning.

Rapporten Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten finns på SBU:s webbplats, www.sbu.se/296.
SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig