Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Oklar nytta av bröstcancerscreening med 3D-mammografi
Det är oklart om 3D-mammografi, så kallad digital brösttomosyntes, har fördelar framför vanlig 2D-mammografi vid bröstcancer-screening. Det konstaterar SBU i en kommentar till en norsk litteraturöversikt. Digital brösttomosyntes med systemet Selenia Dimensions har här utvärderats som komplement till eller istället för 2D-mammografi.

Idag används tvådimensionell (2D) digital mammografi vid rutinmässig screening för bröstcancer. Undersökningen ger två ”vanliga” röntgenbilder av varje bröst. Vid digital brösttomosyntes – även kallad tredimensionell (3D) digital mammografi – tas bilder från flera olika vinklar för att skapa en 3D-bild. En fördel med digital brösttomosyntes är att man lättare ser förändringar som döljs av överliggande tät bröstvävnad. Men det behövs mer forskning för att kunna dra slutsatser om nyttan av digital brösttomosyntes med Selenia Dimensions vid bröstcancerscreening: Införande av digital brösttomosyntes skulle innebära en ökad stråldos, vilket kan innebära risker.
I dagsläget går det inte heller att bedöma kostnadseffektiviteten i svensk vård.

Det finns flera tillverkare av digitala brösttomosyntes-system men endast företaget Hologic som tillhandahåller Selenia Dimensions hade inkommit med dokumentation till den norska översikten. Resultaten och slutsatserna kan därför inte generaliseras till utrustning från andra företag. När ytterligare vetenskapligt underlag finns tillgängligt är det viktigt att göra en allsidig utvärdering.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig