Skickat med RuleMailer.se
Vetenskap & Allmänhet
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Instagram

Image
Image
Få kvinnliga forskare syns i debatten
Image
Manliga forskare, stora universitet och samhällsvetenskap är vad som syns mest på Dagens Nyheters debattsida DN Debatt. Det visar nya VA-rapporten Lika barn debattera mest – forskares medverkan på DN Debatt 1992–2015. Resultaten kan ses som en uppmaning till en bredare grupp forskare att delta i samhällsdebatten.  
Image

Image
Image
Ny studie om forskares attityd till kommunikation och öppen vetenskap
Image
I vilken utsträckning vill forskare kommunicera med det omgivande samhället? Vilka hinder upplever de och vilka typer av stöd skulle de vara hjälpta av? Känner de till, och hur ser de på, utvecklingen mot öppen vetenskap? I dagarna går en enkät om kommunikation och öppen vetenskap ut till en stor andel av forskarna vid Sveriges universitet och högskolor.
Image

Image
Image

Image
Kommande evenemang
Image

Image
Nytt & Noterat
Vid årsskiftet hade Vetenskap & Allmänhet närmare 90 medlemsorganisationer och ett 50-tal individuella medlemmar. Det är det klart största antalet sedan föreningen bildades för snart 17 år sedan. Att allt fler vill bidra till dialog mellan allmänhet och forskare är glädjande, inte minst med tanke på utvecklingen på många håll i världen där öppenhet och forskningsbaserad kunskap ifrågasätts och hotas. Läs nyårskrönikan av Cissi Askwall, generalsekreterare VA. 

En science shop finns oftast på ett universitet eller forskningsinstitut och bedriver oberoende och inkluderande forskning på uppdrag av civilsamhället. VA har utvecklat en rad hjälpmedel för science shops som en del i EU-projektet SciShops. De nya resurserna ger råd och tips om hur science shops kan startas, organiseras och drivas.

Boka din plats hos VA i Almedalen i år! Vi bjuder nu in våra medlemmar att medverka med arrangemang under en heldag på Joda Bar i Visby tisdagen den 2 juli. Hela dagen har det gemensamma temat ”Forskning och demokrati” och alla arrangemang bör innehålla någon form av publikinteraktion som t.ex. Science café, dialogseminarium eller workshop!
 
Den 3 april är det dags för Nordens största konferens för dig som gillar kommunikation och vetenskap – Forum för forskningskommunikation 2019 . Årets tema är “Påverkan – fint, fult eller farligt?”. Möt och diskutera med bland andra Imran Khan, Wellcome Trust och TV-producenten Karin af Klintberg.
 

Image
Nytt på VA-bloggen
Image
Marie-Hélène Ahnborg, vd Ifous: Att utbildning i svensk skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kan tyckas vara en självklarhet, men det var faktiskt så sent som 2010 som det skrevs in som ett krav i skollagen. Läs krönikan
Image

Image
Referat från tidigare evenemang
VA har medverkat i och modererat en serie webinarier – Urban Lunch Talks – arrangerade av JPI Urban Europe. Samtalen har utforskat hur utvecklingen av urbana miljöer kan bli mer inkluderande. Samtliga webinarier finns tillgängliga på JPI Urban Europes webbplats.

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival och arrangeras den sista fredagen och lördagen i september varje år. Festivalen är en del av European Researchers' Night som uppmärksammas i över 340 städer i hela Europa. Målgruppen är den breda allmänheten med ett särskilt fokus på barn och unga. Förra året deltog 17 500 besökare i närmare 600 aktiviteter på 29 orter i Sverige. Läs mer om alla evenemang i ForskarFredags slutrapport.

Intresset för att delta och bli involverad i medicinsk forskning är stort bland allmänheten. Det visar EU-projektet ORION Open Sciences undersökning Public attitudes to life sciences research in six European countries. 6 000 personer intervjuades i denna studie som leddes av VA och vår samarbetspartner CEITEC i Tjeckien. Ta del av den fullständiga rapporten.  

Vi hälsar våra nya medlemmar Institut Français de Suède samt våra nya individuella medlemmar varmt välkomna! Närmare 90 organisationer och ett 50-tal privatpersoner är medlemmar i VA. Läs mer om medlemskap och välkommen som medlem du också!
Image

Image
Vetenskap & Allmänhet i sociala medier
Image
Image
Image

Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets aktiviteter och studier som rör gränssnittet forskning–samhälle. Brevet utkommer 8 gånger per år. För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till nyhetsbrev@v-a.se
Redaktör: Maria Hagardt, maria.hagardt@v-a.se
Image