Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Påverka framtidens forskning om socialtjänsten – var med och prioritera!
Hjälp till att påverka den framtida forskningen inom socialtjänsten! I enkäten nedan kan du hjälpa oss att hitta de tio viktigaste forskningsområdena utifrån din erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten - eller utifrån egen erfarenhet eller som företrädare för de som tar del av socialtjänstens verksamheter.

För att lämna dina prioriteringar, gå in på följande länk. Enkäten är öppen och vi ser gärna att du skickar den vidare till medarbetare och medlemmar. Vi behöver ditt svar senast den 19 februari.

De högst rankade forskningsfrågorna kommer att bearbetas vidare i en mindre arbetsgrupp med företrädare för både socialtjänsten och brukar- och intresseorganisationer till en slutlig, gemensam lista över de mest angelägna forskningsområdena. Allt detta används av Forte i arbetet med ett nytt forskningsprogram för välfärdsforskning som ska stärka klient- och praktiknära forskning om socialtjänstens verksamhetsområden samt i SBU:s arbete med sammanställningar av forskning inom socialtjänst. Forte och SBU skriver en rapport av projektet och resultaten samt presenterar dessa vid Forte talks, som är en forskningskonferens, i slutet av mars 2019.

Bakgrund
Under hösten 2018 genomförde Forte och SBU en enkätundersökning bland samtliga socialchefer och cirka 120 brukar- och intresseorganisationer. I enkäten efterfrågades vilka forskningsfrågor som verksamheten och brukar- och intresseorganisationer själva ser inom socialtjänsten. Svaren sammanställdes till en lista med 159 forskningsfrågor. I denna enkät vill vi ta reda på vilka av dessa områden som du tycker är allra viktigast för framtida forskning.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig