Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Ventilation med andningsmask effektivt tillägg för KOL-patienter med akut andningssvikt
Personer med KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kan drabbas av akut andnings-svikt med koldioxidstegring. SBU har nu sammanfattat och kommenterat en uppdaterad Cochrane-översikt som undersöker effekten av ventilation med andningsmask som tillägg till standardbehandling vid sådana tillfällen.

Översikten kom fram till att noninvasiv ventilation, NIV, innebar 46 procent färre dödsfall än enbart standardbehandling. Tillägg av NIV minskade även antalet patienter som behövde intuberas med 65 procent och den genomsnittliga sjukhusvistelsens längd med 3,5 dagar. Effekten tycktes liknande oavsett om andningssvikten var lindrig eller svår, och oavsett om vården gavs på vanliga avdelningar eller intensivvårdsavdelningar.

SBU bedömer att översikten är välgjord. Förhållandena i de studier som översikten baserar sina slutsatser på skiljer sig något från de i den moderna svenska vården, dock inte så mycket att det skulle påverka slutsatsen.

Vad säger forskningen om familjebaserade interventioner jämfört med individuella interventioner vid hedersrelaterat våld och förtryck
 
Många av de insatser som används när unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är individinriktade, men det har även förekommit familjebaserat arbete. Det är okänt vilket av dessa arbetssätt som är gynnsammast för de utsatta. Många individuella interventioner kan leda till att individen måste bryta helt med sin familj medan familjeinterventioner kan innebära ökad risk för individen.

SBU:s upplysningstjänst har försökt visa vad forskningen säger om dessa typer av interventioner.


SBU:s nya vetenskapliga råd utsett
 
SBU:s vetenskapliga råd är nyinstiftat från och med 2019. Rådet har en viktig rådgivande funktion i de ämnesområden som myndigheten arbetar inom.
 
Rådet består av totalt 20 ordinarie ledamöter som representerar olika professioner, sakkunskaper och som står för en bred regional förankring.

SBU:s vetenskapliga råd är ett viktigt strategiskt stöd kopplat till myndighetens arbete och långsiktiga utveckling.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig