Skickat med RuleMailer.se
5G testbädd, nationellt forskningscentrum för datacenter, Blockchain North 2019 etc
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
Ännu ett framgångsrikt år för CDT
2018 har varit en av de mest framgångsrika år genom CDTs över 20 års långa historia.
Vi har lanserat många viktiga projekt under året, bland annat Cloudberry Datacenters, Rural ICT Testbed - #fulltäckning, Gender Smart Arena, Datacenter Innovation Region och 5G projektet Wireless Innovation Arena.

Vi ser fram emot att höra från dig och jobba tillsammans med befintliga och nya partners under 2019 och framåt.

Biträdande professor, Tf verksamhetsledare CDT
Karl Andersson
5G-testbädd till Luleå tekniska universitet
Det kommer att byggas en testmiljö för femte generationens mobiltelefoninätverk, 5G. – Vi är jätteglada över att få en av de första 5G-installationerna som görs i Sverige, säger Karl Andersson, projektledare och tf. verksamhetsledare vid CDT. Läs mer
Välkommen till 5G Workshop  -  Framtidens mobilnät är här
Nu välkomnar Luleå tekniska universitet små och medelstora företag, organisationer och forskare till en workshop om den 5G testmiljö som byggs upp på universitet. Det är en öppen testbädd som ger möjlighet att testa den nya tekniken. Testmiljön byggs under ledning av projektet Wireless Innovation Arena tillsammans med Ericsson, Telia och Tieto.
 
Mer information och anmälan
Stor satsning på forskning kring datacenter
Övre Norrland ska bli världsledande inom området datacenter och storskalig datahantering. Det är målet med projektet Datacenter Innovation Region. – Med våra förutsättningar har vi en unik möjlighet att ta en ledande roll inom det här området, säger Jan-Olov Johansson, projektledare på CDT. Läs mer

Projekthemsida
Nationellt forskningscentrum
Luleå tekniska universitet har startat ett nationellt forskningscentrum – Cloudberry Datacenters – inom energi- och resurseffektiva datacenter. Målet är att bli ett nav för forskning, utveckling, kunskapsbildning och implementering inom datacenterområdet.  Läs mer

Projekthemsida
Blockchain North 2019
Blockkedje eventet "Blockchain North" i Boden, kommer tillbaka den 9 maj, 2019.
CDT står som medarrangör och tipsar om att ni bör boka in årets event redan nu i kalendern! Anmälan kommer att öpnna snart!
Läs mer och se filmer
Forskningscentret Cloudberry igång på allvar
Forskningscentret är mångvetenskapligt och totalt ingår 12 delprojekt med forskning från allt ifrån byggnader och arkitektur för datacenter via studier om datacenters påverkan på energisystemet i helhet, effektiva elkraft- och kylsystem till automations- och it-frågor kopplade till datacenter. Läs mer
Mindre energiförbrukning i datacenter
Energiförbrukningen i datacenter kan minskas avsevärt med hjälp av simuleringsmetoder. – Det kan bidra till en minskning av de globala utsläppen av koldioxid, säger Arash Mousavi, biträdande universitetslektor i kommunikations- och beräkningssystem. Läs mer
Affärsmodell för mer jämställdhet
En inkluderande och innovativ affärsmodell som ger bättre affärer för företag i it-branschen. Det är målet för projektet Gender Smart Arena. Läs mer
Film om datacenter projekt
Vår film är nu klar från datacenterprojektet "FUI" - Forskning, Utveckling & Innovation inom Datacenter och Moln. Se lite av vad som har hänt under projekttiden!
Läs mer och se filmen
Nytt projekt ska ge full täckning i glesbygd
Förbättrad och förhoppningsvis full täckning även på landsbygden. Det är målet med projektet #fulltäckning som Luleå tekniska universitet ska koordinera.
Läs mer
Save the Date
13 mars, 2019 kl 12-16
Välkommen till den årliga Gender Contact Point-dagen på Luleå tekniska universitet! Dagen arrangeras i samverkan med det pågående Gender Smart Arena-projektet. Exempel, verktyg och metoder för praktisk jämställdhetsintegrering presenteras av företag, forskare och medverkande aktörer i pågående projektet. Läs mer
Branschutveckling och innovation inom svensk datacenterindustri
CDT projektet Datacenter Innovation Region inbjuder till en dag om utveckling av datacenterbranschen i Sverige 29:e januari 2019  i samband med Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm. 
 
Dagen innehåller dagsfärska inspel om hur datacenterbranschen utvecklas globalt och nationellt. Vi får information om det arbete kring forskning, utveckling och innovation som bedrivs vid Luleå tekniska universitet och RISE öppna forskningsdatacenter ICE. Företrädare för Infrastructure Masons berättar om den globala organisationens nordiska fokus på hållbarhetsfrågor. Det nybildade nationella branschrådet för datacenter presenterar sin
verksamhet och sina planer.
 
Tillsammans för vi en dialog om branschutveckling och hur idéer och innovationer för datacenterbranschen kan utvecklas för att stärka Sveriges konkurrenskraft. 

Läs mer
- Öppna programmet –
Ta del av Norrbottens jämställdhetsarbete
CDT projekten Gender Contact Point och Gender Smart Arena kommer att medverka på Forum Jämställdhet i Luleå den 30-31 januari.

2019 genomförs Forum jämställdhet för första gången i Norrbotten. Luleå Kommun och Region Norrbotten delar värdskap för konferensen och ansvarar för det öppna programmet som är gratis för alla att besöka under konferensdagarna. Ingen registrering behövs. Det öppna programmet visar upp en bredd av jämställdhetsarbetet som pågår i Norrbotten och andra nordligare delar av landet. Programmet pågår parallellt med konferensens huvudprogram på en scen i närheten av utställningsområdet på plan 4 i Kulturens Hus. Öppna programmet är tillgängligt för alla även för personer som inte deltar på resten av konferensen.

​Gender Smart Arena – jämställdhet för bättre business. Om att utveckla verktyg och metoder för genusmedvetna affärsmodeller i den heta och växande IT-sektorn i Norra Sverige. Presenteras av LTU-forskare Jeaneth Johansson & Maria Udén  Se hela Öppna programmet här
Ett flertal butiker visar sitt sortiment med hjälp av Smartbuy
CDT projektet Smartbuy är en prototyp av en mobil app som hjälper dig att hitta ett bredare utbud av lokala butiker, produkter och tjänster, bara runt hörnet.  Läs mer
CDT på Facebook
Det händer mycket på CDT hela tiden!

Håll koll genom att följa oss på Facebook.

Besök CDTs Facebook sida