Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Underlag saknas för behandlingseffekter vid ME/CFS
Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma olika behandlingars effekt på utmattning eller ansträngningsutlöst försämring vid ME/CFS, myalgisk encefalomyelit och kroniskt trötthetssyndrom. 

Den slutsatsen gäller för studier där diagnosen ställts med stöd av de nyare så kallade Kanadakriterierna. De flesta studier har dock använt äldre kriterier som även kan omfatta t ex utmattningssyndrom.

Forskning som undersökt patienters upplevelser och erfarenheter av sjukvården visar att både diagnos och en personligt anpassad rådgivning ses som viktiga steg för kunna gå vidare i livet.

SBU:s rapport är ett regeringsuppdrag, och ett vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens utredning av förutsättningarna att stödja hälso- och sjukvårdens arbete med ME/CFS.

Svar från Upplysningstjänsten om reglering/subvention
av (o)hälsosam mat och dryck God jul och gott nytt år!SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig