Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Två kombinationsbehandlingar vid KOL jämförda
Långverkande beta-2-stimulerare (LABA) kombinerat med långverkande antikolinergika (LAMA) ger möjligen bättre effekt vid KOL än LABA i kombination med inhalationssteroider (ICS).

Det skriver SBU som sammanfattat och kommenterat en systematisk översikt från Cochrane Collaboration i vilken de båda behandlingarna jämförs.

I behandlingen av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, används två typer av bronkvidgande läkemedel med långverkande effekt: Beta-2-stimulerare (LABA) och antikolinergika (LAMA). Dessa kan användas var för sig, men vid behov kan flera läkemedel kombineras i samma inhalator. I regel är det då LABA som kombineras med antingen LAMA eller med inhalationssteroider (ICS).

Vilken behandling fungerar då bäst?

Översiktens författare kommer fram till att kombinationen LABA plus LAMA möjligen gör att färre personer får försämringsperioder och lunginflammation än kombinationen LABA plus ICS. Fler personer upplever också ökad livskvalitet med kombinationen LABA plus LAMA.

Slutsatserna stämmer med de svenska riktlinjer som finns för behandling av KOL. Översiktens studier motsvarar dock inte riktigt svensk praxis för användningen av de inhalationssteroider som ingår i kombinationen LABA plus ICS. I översiktens studier används nämligen flutikasonpropionat medan det saknas studier på budesonid, den inhalationssteroid som oftast används i Sverige vid KOL.


Mer om KOL-behandling på gång från SBU: I slutet av januari publiceras en kommentar om Akut non-invasiv ventilation vid KOL

Fyra litteratursökningar från SBU:s Upplysningstjänst:
 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig