Skickat med RuleMailer.se
33 nya konstprojekt i hela landet och snart dags för Samtidskonstdagarna 
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
Nyhetsbrev #5 2018
Facebook Instagram Twitter
Slutspurt i Konst händer, nya permanenta verk och konferenser 
Hösten 2018 är väldigt händelserik för Statens konstråd! Regeringssatsningen Konst händer går mot sitt slut och många nya konstprojekt har sjösatts och en del avslutats. En lång rad nya och platsanknutna verk har invigts i hela landet. Dessutom har projekten i Kunskapsnav offentlig konst valts ut bland nära 400 ansökningar. 33 projekt är nu i sin linda. Vidare har forskarkonferensen Researching Public Art varit i Stockholm och Samtidskonstdagarna kommer näst den 14-16/11. Missa inte det! 

Senaste nytt i Konst händer 
Den 1/9 invigdes Al Madhafah/The Living Room, ett verk i Prästholmen, Boden, av konstnären och arkitekten Sandi Hilal. Verket utgår från tanken att flyktingar och nyanlända oftast saknar ett vardagsrum, de har förlorat möjligheten att bjuda in och att vara värd. Sandi Hilal har skapat ett vardagsrum öppet för alla. 
Läs mer om projektet här!

Den 8/9 rullade den fem meter stora bollen över stock och sten i Råbyskogen i Västerås under Råby Planet Festival. Spelplanen, pjäserna, reglerna och allt som hör till har skapats av boende i området med ledning av konstnären Michael Beutler. Projektet har också utmynnat i ett permanent verk, The Shrine, på platsen.
Läs mer om projektet här!

Natthimlen i Mellanstaden, Karlskrona, fick nytt ljus när verket Kollektiva kroppen invigdes i början av oktober. Verket, av Johanna Gustafsson Fürst, består av ljusskyltar på en 36 meter hög stolpe.
Läs mer om projektet här!
 
Nya verk från Jokkmokk till Lund
En rad permanenta och platsanknutna verk har kommit på plats under början av hösten. 

Den 31/8 invigdes nya tingsrätten i Lund och därmed också verket Rening av Meta Isæus-Berlin. Verket är placerat i en damm vid tingsrättens entré och består av en säng och en stol av brons med porlande vatten som strömmar igenom det.
Läs mer om verket här!

I september invigdes verket Fijfere Vanás Geađgi (Vril Båt Sten på svenska) på förskolan Giella i Jokkmokk. Konstnärerna Joar Nango och Anders Rimpi har genom en gråsten, en björkvril och en gammal träbåt skapat rum för barnen att lära sig om samisk kultur och traditioner.
Läs mer om verket här!

Vid polisutbildningen vid Södertörns högskola i Huddinge har verket Sten och Lykta av Ellen Ehk Åkesson kommit på plats och invigts. Verket har inspirerats av lek i småländska skogen, med dess lite mystiska och sagolika stämning. Dessutom har starka symboler från polisväsendet vävts in i verket.
Läs mer om verket här!

Verket Berättelser av Stina Stigell står nu på plats utanför Domstolsverkets nya byggnad i Nacka. Här möts samhällets framväxt på platsen med rester av civilisation och vattnet som ständigt närvarande genom århundradena.
Läs mer om verket här!

Missa inte invigningen av verket COR/R/E/LATION, av Catrin Andersson vid Ismagasinet/Mittuniversitetet i Sundsvall! Den 16/10 är det öppet hus mellan kl 16–19.
Läs mer om verket här!
 
33 projekt utvalda i Kunskapsnav offentlig konst 
Äntligen är resultatet av utlysningarna kring Kunskapsnav offentlig konst klara. Nu drar 33 projekt igång i hela landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder.
Bland de utvalda projekten finns bland annat en experimentiell plattform för konst och jordbruk på Öland, nya utformningar av lekplatser i Örebro, en konstnärlig återvinning av gamla Kirunas rivna bebyggelse och ett konstprojekt kring busstorget i Östersund. 
Läs mer om vilka projekt som har valts ut här!
 
Konferenser
Glöm inte att boka in Samtidskonstdagarna den 14–16/11, i år är temat Nätverk och allianser. Under två dagar i Boden och Luleå möts aktörer inom samtidskonsten för att inspireras av varandra, knyta kontakter och utbyta kunskap. Det blir även en förkonferens i Kiruna den 13/11 med bland annat en tjuvtitt på Museet i Norrs nya lokaler och ett besök på Sametinget.
Mer information och bokning av biljetter hittar du här!

Under två dagar i oktober samlades forskare och professionella inom konstområdet på konferensen Researching Public Art på Konsthögskolan i Stockholm. Syftet med konferensen var att genom tvärvetenskapliga workshops diskutera hur forskningen inom offentlig konst kan utvecklas. Under konferensen presenterades också den nya rapporten Public Art Research Report av Kjell Caminha, Prof. Håkan Nilsson, Oscar Svanelid and Prof. Mick Wilson.
Till sist …
Humanistiska teatern i Uppsala, med det exteriöra verket Blomman från Weena – en tidsresa av Ann Lislegaard har väckt förtjusning hos prisutdelarna.
”Det spännande konstuttrycket påvisar materialets oändliga möjligheter”, sa juryn i juni när byggnaden fick Aluminiumpriset på Swedish Design Awards. I mars tidigare i år tilldelades byggnaden Plåtpriset.
Läs mer om verket här!
 
 

Ansvarig utgivare: Magdalena Malm
Foto: Ricard Estay. Foto NORDTING: Festspillene i Nord-Norge / Roger Hennum. 

Konstverk: Kollektiva kroppen av Johanna Gustafsson Fürst, Sten och Lykta av Ellen Ehk Åkesson, NORDTING av Amund Sjølie Sveen, Blomman från Weena av Ann Lislegaard. 
Statens konstråd | Hälsingegatan 45 | 11331 Stockholm | utskick@statenskonstrad.se