Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Blodtransfusion till äldre – riktlinjer saknas
Äldre patienter med anemi får ofta extra blod efter kirurgi. En ny systematisk översikt tyder på att mer generösa transfusioner skulle öka chansen till överlevnad för vissa äldre.

Nuvarande svenska praxis för blodtransfusioner baserar sig på tidigare forskning som visade att en restriktiv användning inte ger sämre utfall än en mer liberal. En sådan hållning minskar också risken för ännu okända blodsmittor och sparar blod i blodbanken.

SBU konstaterar att det inte finns någon tydlig bild av hur blodtransfusioner används i Sverige. Det finns inte heller enhetliga riktlinjer för bedömning av nytta och behov och att det saknas specifika riktlinjer för patienter över 65 år – den del av befolkningen som står för största delen av blodanvändningen.

Översikten gäller endast patienter som genomgått kirurgiskt ingrepp och löper risk för så kallad post-operativ anemi, inte patienter med kronisk anemi.

Röntgen av gallgångarna vid operation av gallblåsan
 


I Sverige drabbas 30–40 patienter varje år av en skada på de djupa gallgångarna i samband med att gallblåsan tas bort (kolecystektomi). En röntgenundersökning av gallgångarna (kolangiografi) görs vid mer än 90 procent av de cirka 13 000 årliga operationerna, bland annat för att förebygga att operationsskador uppkommer.

SBU uppskattar att sju allvarliga gallgångsskador per år undviks genom att man numera rutinmässigt gör en kolangiografi under operationen. Alternativet vore att bara göra en sådan röntgen selektivt – enbart i de fall då kirurgen anser det nödvändigt för att kartlägga gallgångarna.

Den årliga kostnaden beräknas vara 14,5 miljoner kronor högre vid rutinmässig kolangiografi än selektiv, men de gallgångsskador som undviks sparar närmare 6 miljoner kronor. Kostnaden för varje vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) beräknas till cirka 300 000 kronor.

Beräkningarna grundar sig på ett antal antaganden i en hälsoekonomisk modellanalys.
SBU:s rapport Intraoperativ kolangiografi vid kolecystektomi utvärderar nytta, risker, kostnader och etiska konsekvenser av att göra kolangiografi rutinmässigt jämfört med selektivt.
 


Tema Kirurgi Här hittar du de senaste rapporterna, artiklar från vår tidning och vetenskapliga kunskapsluckor inom kirurgiområdet.


SBU på Socialchefsdagarna 3–5 oktober 2018
SBU har en gemensam monter tillsammans med Forte, monternr B5
Besök oss på Socialchefsdagarna 2018, Jönköping.


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig