Skickat med RuleMailer.se
Vetenskap & Allmänhet
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Instagram

Image
Image
Två veckor till valet – ställ frågan #Hurvetdudet?
Image
Politiker som lutar sig mot vetenskap skapar bättre politik. Med Hur vet du det?-kampanjen vill ett 80-tal organisationer, samordnade av VA, låta vetenskaplig kunskap få större plats i valdebatten. Oavsett om du är lärare, elev, politiskt engagerad eller allmänt intresserad, gammal eller ung, kan du ta del av vårt kampanjmaterial och våga fråga du med!
Image

Image
Image
Är du den N.Ö.R.D vi söker?
Image
Var med i Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare – Forskar Grand Prix! Genom att anmäla dig till N.Ö.R.D (Nationell Övergripande Rikstäckande Deltävling) tävlar du om en plats till finalen av Forskar Grand Prix som går av stapeln den 27 november 2018 i Stockholm!
Image

Image
Image

Image
Kommande evenemang
Image

Image
Nytt & Noterat
Under sommaren har närmare 1 000 personer fotograferat nyckelpigor och skickat in bilder till ForskarFredags massexperiement 2018 – Nyckelpigeförsöket. I samband med skolstarten har 15 000 skolelever runt om i landet också gett sig ut på jakt efter de små krypen. De inskickade bilderna kommer att användas för att hjälpa forskare att träna en app att känna igen Sveriges mer än 60 arter av nyckelpigor. Denna vecka sänds ett reportage i Lilla Aktuellt där VAs Martin Bergman följer med femteklassare för att leta nyckelpigor i Täby.

Snart är det val i Sverige och demokrati är en högaktuell fråga. Därför lanseras ett nytt material för skolan som ger unga en inblick i hur genomförandet av allmän och lika rösträtt gick till för snart hundra år sedan – och som samtidigt väcker frågor om demokratins framtid. Materialet är fritt att ladda ned från ForskarFredags webbplats.

Intresset för att delta och bli involverad i medicinsk forskning är stort bland allmänheten. Det visar enkätundersökningen “Public attitudes to life sciences research in six European countries”, som genomförts inom ramen för EU-projektet Orion Open Science. 6 000 personer intervjuades i denna paneuropeiska studie som leddes av VA och CEITEC i Tjeckien.

Är du intresserad av bioekonomi? Har du kunskap och åsikter om skogsnäringen? VA är partner i EU-projektet BLOOM som vill öka kunskapen och intresset för bioekonomi i EU. Varmt välkommen att delta i BLOOM Nordic Hub-nätverket och våra workshops för att utforma framtida kommunikationsaktiviteter för bioekonomi och skogsnäring i Sverige och Finland!

I ett debattinlägg i Vetenskapsrådets nättidning Curie ger VA:s generalsekreterare Cissi Askwall tips på hur du faktakollar politikerna inför valet den 9 september. Ett sätt att få politikerna att redogöra för grunderna för sina förslag, är att fråga “Hur vet du det?”.
Image

Image
Krönika på VA-bloggen
Image
Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening: Öppen vetenskap kan vara en lösning för att öka svenska myndigheters tillgång till forskningspublikationer. Bibliotekariens framtida roll blir då att vara nav i sökprocessen och kunskapsproduktionen, men också att vara förmedlare mellan vetenskap och allmänhet. Läs krönikan
Image

Image
Referat från tidigare evenemang
Under Almedalsveckan bjöd VA in alla politiska partier och almedalsbesökare till ett samtal om samspelet mellan forskning och politik som en del i kampanjen #Hurvetdudet.

I juli hölls den stora tvärvetenskapliga konferensen EuroScience Open Forum, ESOF 2018 i Toulouse. På konferensen, som lockade runt 4 000 deltagare, arrangerade VA en interaktiv session om hur vår digitala tidsålder påverkar människors syn på forskning. Vi koordinerade också en session om innovativa forskningskommunikationsprojekt i Norden och var medarrangör av en session om hur klyftan mellan forskare och praktiker inom forskningskommunikation kan överbryggas.

Drygt 400 deltagare samlades till ECSAs (European Citizen Science Association) internationella konferens i Genève i juni för att utbyta erfarenheter och kunskap om medborgarforskning. VA medverkade med en presentation av massexperimentet Nyhetsvärderaren 2017 och berättade om arbetet med att bygga en nationell plattform för medborgarforskning, ARCS i Sverige.

Vi hälsar våra nya individuella medlemmar varmt välkomna! 83 organisationer och ett 50-tal privatpersoner är medlemmar i VA. Läs mer om medlemskap och välkommen som medlem du också!
Image

Image
Vetenskap & Allmänhet i sociala medier
Image
Image
Image

Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets aktiviteter och studier som rör gränssnittet forskning–samhälle. Brevet utkommer 8 gånger per år. För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till nyhetsbrev@v-a.se
Redaktör: Maria Hagardt, maria.hagardt@v-a.se
Två veckor till valet – ställ frågan #Hurvetdudet?Image