Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
SBU publicerar två omfattande utvärderingar om svensk rättspsykiatri
 
  • Psykologiska behandlingar och psykosociala insatser i rättspsykiatrisk vård
  • Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård
Rapporterna är ett regeringsuppdrag med bakgrund i Bergwallkommissionens slutbetänkande år 2015. År 2017 publicerade SBU en kartläggning av kunskapsluckor på området. 
 

Psykologiska behandlingar inom rättspsykiatrin behöver utvärderas bättre – i sitt speciella sammanhang
De behandlingar och insatser som används idag är utvecklade för andra vårdmiljöer och patientgrupper än rättspsykiatrins, och mer forskning behövs. Det visar SBU:s utvärdering av psykologiska behandlingar och psykosociala insatser i rättspsykiatrisk vård.

Rättspsykiatrins läkemedelsanvändning skiljer sig delvis från den vanliga psykiatrins
Traditionella, äldre antipsykotiska läkemedel är vanligare inom svensk rättspsykiatri än inom allmänpsykiatrin, och man kombinerar fler läkemedel. Skälen kan vara goda, men behandlingseffekterna behöver utvärderas bättre. Det är en av slutsatserna i en SBU-rapport om läkemedel inom rättspsykiatrin.

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig