Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Insatser för minskad hemlöshet granskad
SBU har kommenterat en norsk forskningsöversikt som jämfört effekterna av några av de insatser som används för att hjälpa människor som befinner sig i hemlöshet. De insatser som har granskats är riktade till personer med missbruk, beroende och psykisk ohälsa.

Case management och ”bostad först” är två insatser som används även i Sverige.
Genomgången sammanfattade resultat från 43 randomiserade kontrollerade studier från olika länder. SBU:s bedömning av den systematiska översiktens huvudfynd:
 
  • Case management med hög intensitet är troligen effektivare än traditionella insatser när det gäller att minska antalet personer som befinner sig i hemlöshet. Case management innebär att den enskilde tilldelas en person som bedömer, planerar och främjar de insatser som personen har behov av utifrån sin hälsa och sociala situation.
     
  • ”Bostad först” är möjligen effektivare än traditionella insatser för att minska hemlöshet och troligen effektivare för att öka stabiliteten i boende. I ”Bostad först” ingår normalt case management som en del.
Den svenska definitionen av hemlöshet är bredare än många andra länders. I Sverige bedöms 33 250 personer vara hemlösa, i Norge 5 000–6 500 personer.

Sophie Werkö från SBU blir internationell HTA-ordförande
 

Sophie Werkö, ekon. dr., internationell samordnare på SBU, har utsetts till ordförande i det internationella nätverket för HTA-organisationer INAHTA (The International Network of Agencies for Health Technology Assessment).

INAHTA är ett världsomspännande nätverk med 49 medlemsorganisationer som representerar offentligt finansierad HTA (Health Technology Assessment, det vill säga utvärdering av medicinska metoder) i sina respektive länder. Nätverket skapar möjligheter till utbyte av erfarenheter och tillgång till resultat av genomförda utvärderingar.

Från och med 7 juni tar svenska Sophie Werkö över ordförandeskapet i samband med den internationella konferensen HTAi i Kanada. Hon har sedan år 2014 varit vice ordförande, parallellt med sitt arbete på SBU. 

– Mitt fokus är att stärka INAHTA:s roll som ett oberoende nätverk av offentligt finansierade HTA-organisationer. INAHTA är ett oerhört viktigt nav för oberoende kunskap och bättre beslutsunderlag, men också som motvikt till desinformation, säger Sophie Werkö.

Om INAHTA
Kravet på medlemskap är att organisationen är icke-vinstdrivande samt statligt eller ideellt finansierad till minst hälften. Ett av syftena är att bättre utnyttja det arbete som görs vid andra organisationer. Det finns därför en gemensam databas som fortlöpande uppdateras med alla medlemsorganisationers pågående och avslutade projekt.
Inom nätverket sker ett intensivt samarbete för att utbyta information om praxis och metoder i andra länder. INAHTA samverkar även med flera internationella aktörer inom hälso- och sjukvårdsområdet, som exempelvis WHO och en rad organisationer i bland annat Europa och Asien.
 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig