Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Vilken forskning behöver framtidens socialtjänst?

Vilken ny kunskap behövs inom socialtjänstens verksamhetsområden? Det är frågan som myndigheterna Forte och SBU nu riktar till Sveriges 300 socialchefer. Svaret ska användas för att finansiera ny forskning som kan förbättra socialtjänstens verksamhet för klienter och brukare.

Sedan i höstas har Forte samarbetat med representanter för socialtjänsten och samhällsaktörer som på olika sätt har kunskap om socialtjänstens verksamhet – forskarsamhället, myndigheter och ideella organisationer. Syftet har varit att identifiera vilka områden inom socialtjänstens verksamhet där behovet av ny kunskap och forskning är som störst.


Ekonomiskt bistånd – kunskapsläget för utredning
och insatser


Under år 2016 fick vart tjugonde hushåll i Sverige ekonomiskt bistånd. Hur påverkas då chansen till förändring mot ökad självförsörjning av val av arbetssätt och olika aspekter i socialtjänstens utredningar och insatser? En kartläggning från SBU visar att det endast finns ett fåtal systematiska översikter med detta fokus.

Fem översikter hade medelhög till hög kvalitet och behandlade insatser för att öka möjligheten till arbete och sysselsättning, boendeinsatser (behålla och få boende) samt samverkan på individnivå (case management).

Rapporten vänder sig framför allt till forskningsfinansiärer och forskare men även till yrkesverksamma och beslutsfattare inom socialtjänst.

Rapporten heter "Ekonomiskt bistånd – kunskapsläget för utredning och insatser. Vetenskaplig kunskap och kunskapsluckor utifrån systematiska översikter".

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig