Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Trots många studier finns det stora luckor i kunskapen om endometrios
SBU har sammanställt nästan tjugo års internationell forskning om endometrios i en ny rapport om diagnostik, behandling och bemötande vid denna kroniska sjukdom.

Rapporten kommer fram till att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att besvara många frågor som rör diagnostik och behandling av endometrios. Ett område där det fanns forskning är fertilitetsbehandling för kvinnor med endometrios som har svårt att få barn; enligt rapporten finns vetenskapligt stöd för att vissa metoder ökar chansen för kvinnor med endometrios att bli gravida. Ett annat område där SBU har sammanställt forskning rör effekten av hormonbehandling för att minska smärta.

Sammanställningen klargör att kvinnor med endometrios upplever bristande kunskap om sjukdomen inom vissa delar av vården, och att deras problem där inte tas på allvar. Men forskningen visar också att ökad kompetens och förbättrade attityder hos vårdpersonalen kan förbättra kvinnornas livssituation.

Bakgrund
  • Endometrios är en kronisk sjukdom som beror på att livmoderslemhinnan växer utanför livmodern.
  • Kvinnor med denna sjukdom kan vara symtomfria, men har ofta smärtor till exempel vid mens. Sjukdomen innebär ofta sänkt livskvalitet. 
  • Endometriosbehandling har två syften; att minska smärta och att öka fertiliteten.

Rapport visar kunskapsläget för epilepsivårdenSBU:s rapport om epilepsi sammanställer forskning kring diagnostiska utredningar samt effekter av behandlingar med bland annat kirurgi, ketogen kost, läkemedel och vagusnervstimulering.
 
SBU har tillsammans med en grupp erfarna experter inom barn- och vuxenepilepsi gått igenom de senaste tjugo årens internationella forskning inom området.

Rapporten visar bland annat att:
 
  • Mycket av det som görs i dagens epilepsivård har ett vetenskapligt stöd.
 
  • Epilepsikirurgi är en effektiv och lågt utnyttjad behandling vid läkemedelsresistent epilepsi som fungerar väl för noggrant utvalda patienter. Det är bara en liten del av alla personer med läkemedelsresistens som är lämpade för denna behandling.
 
  • För vissa barn och ungdomar med läkemedelsresistent epilepsi är det troligt att ketogen kost innebär en möjlighet till minskad anfallsfrekvens. Precis som för kirurgin gäller dock att behandlingen bör utprovas noga, och att det är en behandling som är lämplig för bara en liten andel av alla personer med läkemedelsresistent epilepsi.
 
  • Det finns kunskapsluckor för epilepsibehandling i vissa åldersgrupper samt för behandling för samsjuklighet såsom vid depression, psykos och adhd.


Bakgrund
 
Epilepsi är den vanligaste bland allvarliga kroniska neurologiska sjukdomar. Den drabbar var femtionde person under någon period i livet. Epilepsi har många olika former och orsakerna varierar.
 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig