Skickat med RuleMailer.se
Vetenskap & Allmänhet
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Instagram

Image
Image
Nyckelpigor och artificiell intelligens
– Hela Sverige forskar!
Image
Den biologiska mångfalden är hotad. Kan en app som känner igen olika arter av nyckelpigor bidra till en lösning? I ForskarFredags massexperiment 2018 – Nyckelpigeförsöket – kan du hjälpa forskare vid Naturhistoriska riksmuseet i deras forskning.
Image

Image
Image
Stå upp för vetenskapen i valrörelsen
– Våga fråga #Hurvetdudet?
Image
För andra året i rad anordnades manifestationer för vetenskap världen över. I Sverige uppmärksammades March for Science i Stockholm, Luleå och Lund. Manifestationerna innebar samtidigt starten på initiativet Hurvetdudet? som vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle. Målet är att vetenskap ska få ta mer plats när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse.
Image

Image
Image
Mest trovärdiga nyheter i tonåringars nyhetsflöden
Image
Svenska tonåringar läser och delar i första hand trovärdiga nyheter. Och det är mest nyheter om politik, samhälle och brott som läses. Det visar den nya VA-rapporten om ForskarFredags massexperiment Nyhetsvärderaren.
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Nytt & Noterat
När regalskeppet Vasa kantrade och sjönk i Stockholms ström den 10 augusti 1628 fanns 64 kanoner ombord. Bara tre av dessa återfanns vid bärgningen 1961. Vart tog de andra kanonerna vägen? Genom det nystartade projektet kommer du kunna hjälpa oss att hitta Vasas försvunna kanoner.

Vill du bli bättre på att berätta om din forskning för olika målgrupper? Genom att vara med i tävlingen Forskar Grand Prix får du träning i och praktisk erfarenhet av att presentera din forskning på ett kortfattat, begripligt och engagerande sätt. Läs mer om årets tävling som är en del av ForskarFredag i slutet av september.

Årets svenska valrörelse blir säkerligen som vanligt en dragkamp mellan olika politiska förslag. Men mer än tidigare kan det också bli diskussion om vad som faktiskt är sant och relevant. Viktigaste valfrågan är därför: Hur vet du det? Det skrev företrädare för 53 organisationer, i en debattartikel i Svenska Dagbladet när March for Science hölls världen över den 14 april.

Ett bidrag från Vetenskap & Allmänhet finns med i årets nationella reformprogram för Europa 2020 som regeringen överlämnat till EU-kommissionen. VA lyfter bland annat fram medborgarforskning som ett bra exempel på hur målen i strategin kan uppfyllas.
Image

Image
Krönika på VA-bloggen
Image
Rebecka Göransdotter, masterstudent i retorik vid Uppsala universitet och praktikant på VA: Ord spelar roll! Hur användningen av olika ord säger olika saker om oss i olika kontexter. Faktaresistens är varken ett nytt ord eller ett nytt fenomen, men när faktaresistens riskerar att kidnappa samhällsdebatten finns det anledning att stanna upp och begrunda: Vad är det egentligen som händer? Läs krönikan
Image

Image
Referat från tidigare evenemang
I början av april fick VA besök av en grupp estniska forskningskommunikatörer från bland annat Estlands forskningsråd som ville lära sig mer om hur vi jobbar med forskningskommunikation och samtala kring möjliga framtida samarbeten.

VA ska inom ramen för EU-projektet BLOOM öka allmänhetens kunskap och intresse för bioekonomi i allmänhet, och skogsnäringen i synnerhet. I slutet av mars besökte projektets finska partners från JAMK University of Applied Sciences Stockholm för nätverksmöte och studiebesök på Wallenberg Wood Science Center.  

Den 18 april samlades mer än 400 forskningskommunikatörer på Forum för forskningskommunikation i Göteborg för att bland annat diskutera hur vi blir bättre på att kommunicera och sprida forskningsresultat. Ta del av filmade presentationer från forumet.

82 organisationer och ett 50-tal privatpersoner är medlemmar i VA. Läs mer om medlemskap och välkommen som medlem du också!
Image

Image
Vetenskap & Allmänhet i sociala medier
Image
Image
Image

Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets aktiviteter och studier som rör gränssnittet forskning–samhälle. Brevet utkommer 8 gånger per år. För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till nyhetsbrev@v-a.se
Redaktör: Maria Hagardt, maria.hagardt@v-a.se
Image