Skickat med RuleMailer.se

Facebook  Twitter

Ny forskning visar hur talsynteser påverkar läshastighet och textförståelse.
För några år sedan saknades forskning om talsynteser. SBU-rapporten 2014 noterade en lucka i forskningen. Det behövdes mer belägg för om talsynteser är en bra så kallad ”kompensatorisk åtgärd” för barn med dyslexi eller inte.


Nominera någon till Dyslexipriset 2018, som delas ut under Dysleximässan i oktober 2018. Senast den 21 september vill vi ha din nominering. Välkommen!

Några av föreläsarna på mässan:
  • Elisabet Miske, logoped från Karlstad, Vikten av dyslexiutredningar.
  • Johanna Kristensson ”Logopeden i skolan”, Appar och andra digitala verktyg.
  • Anna Fouganthine, lektor på Linneuniversitetet, Att studera med dyslexi.

Som medlem hos Dyslexiförbundet och som prenumerant kan du lyssna på tidningen Läs&Skriv.
Logga in på hemsidan och ta del av tidningen redan idag.