Skickat med RuleMailer.se
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Instagram
Rss

Image
Image
Manifestation för vetenskap
– Lansering av #Hurvetdudet?
Image
Den 14 april 2018 är det dags att manifestera för vetenskap igen, globalt under parollen Science Marches On. I Sverige är det valår och för att uppnå manifestationens mål lanserar vi nu #Hurvetdudet?-kampanjen. Målet är att vetenskapliga fakta ska lyftas fram mer än tidigare när politiska förslag debatteras under valåret 2018. Var med på lanseringen av #Hurvetdudet? den 14 april kl 14.00 på Norrmalmstorg i Stockholm!
Image

Image
Image
Forskare vill kommunicera men har ingen tid
Image
Forskningskommunikation är viktigt, främst av demokratiska skäl. Men det är svårt att hitta tid för kommunikation och det ses inte som meriterande. Det är några av resultaten i studien Forskares syn på forskningskommunikation och öppen vetenskap, som genomförts av Vetenskap & Allmänhet tillsammans med Vetenskapsrådet. Studien är baserad på djupintervjuer med forskare vid svenska lärosäten och forskningskommunikatörer vid lärosäten och forskningsfinansiärer.
Image

Image
Image
Medborgarforskning.se – en ny mötesplats för folk och forskare
Image
Forskare och ”vanligt folk” som hjälps åt att undersöka saker vetenskapligt. Det är vad medborgarforskning – citizen science – handlar om. Vetenskap & Allmänhet deltar i bygget av en svensk webbportal som ska bli en resurs och en knutpunkt för alla som vill vara med och forska. Den färdiga portalen lanseras i maj 2019, och ska bland annat innehålla verktyg, råd och forum för forskare och medborgare. Redan nu kan du bidra till bygget av portalen genom att tipsa om svenska medborgarforskningsprojekt!
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Nytt & noterat
I inspelet till EU-kommissionens öppna samråd om hur nästa europeiska ramprogram bör utformas, påpekar VA bland annat att det nya ramprogrammet, FP9, bör vara öppet för alla samhällsaktörer, inklusive allmänheten och för aktörer utanför EU. Aktiv samverkan och engagemang från alla som berörs av forskning och innovation, gör att vi tillsammans kan skapa lösningar som är hållbara, transparenta och relevanta för samhället.  
 
Vetenskapsfesten ForskarFredag är en del av European Researchers’ Night och arrangeras alltid den sista fredagen i september. Mer om förra årets ForskarFredag, med teckningstävlingen – Rita dig själv som forskare, massexperimentet Nyhetsvärderaren och många spännande aktiviteter som arrangerades på 28 orter runt om i Sverige kan du läsa om i slutrapporten ForskarFredag2017.
 
”Science shops” är en modell för att möjliggöra forskningssamarbeten och kunskapsöverföring mellan forskare och andra samhällsaktörer. VA ingår i Horisont 2020-projektet SciShops som bland annat ska utveckla nya Science shops i EU. I en nyligen publicerad studie frågade vi drygt 600 personer från 34 länder om deras uppfattning och kunskaper om ”Science shops”.
Image

Image
Krönika på VA-bloggen
Image
Cissi Askwall, generalsekreterare för VA: Misstro mot massmedier och vetenskap är ett vanligt tema i den svenska debatten. Att göra forskningen mer transparent och tillgänglig för alla är ett mål, både för Sverige och EU. Den som under valåret 2018 avfärdar åratal av forskning i en tweet lär få motfrågan: #HurVetDuDet?
Image

Image
Referat från tidigare evenemang
Omkring 40 nationella representanter och experter från 23 länder samlades i slutet av februari på Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel för att diskutera hur man tillsammans kan påverka utformningen av nästa europeiska ramprogram för forskning och innovation, FP9. Mötet arrangerades av den svenska Påverkansplattformen för SwafS (Science with and for Society) och SiS.net2, det internationella nätverket för nationella kontaktpersoner för SwafS inom Horisont 2020. Läs mer

Förvrängda fakta, förutfattade meningar och rena felaktigheter förekommer ofta i samhällsdebatten. Varför det är så och vad som kan göras åt det, diskuterades av politiker, forskare och folkbildare vid ett dialogseminarium i riksdagen den 14 februari 2018, arrangerat av Rifo – Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Studieförbunden och Vetenskap & Allmänhet.

Läs mer om medlemskap i VA och välkommen som medlem du också!
Image

Image
Vetenskap & Allmänhet i sociala medier
Image
Image
Image

Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets aktiviteter och studier som rör gränssnittet forskning–samhälle. Brevet utkommer 8 gånger per år. För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till nyhetsbrev@v-a.se
Redaktör: Maria Hagardt, maria.hagardt@v-a.se
Image