Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
ECT-behandling: Mindre minnesproblem efter ensidig elektrodplacerin
I Sverige är ensidig elektrodplacering förstahandsval vid ECT, elektrokonvulsiv behandling. I övriga världen är det däremot vanligast med placering av elektroder på båda sidorna av huvudet. En systematisk översikt som SBU kommenterar visar att de positiva symtomlindrande effekterna är likvärdiga för de två metoderna, men att biverkningarna blir något mindre efter den ensidiga placeringen.

Vid utvärdering inom en vecka efter avslutad ECT-behandling ger placering av elektroderna på samma sida av huvudet (unilateralt) likvärdig minskning av depressionssymtom som ECT med elektroder på båda sidorna (bitemporalt). Risken för återfall i depression inom ett år var lika stor i båda grupperna. Men vad gällde biverkningar sågs mindre minnesproblem hos patienter som fått unilateral ECT, åtminstone under den första veckan efter behandling.

I Sverige används ECT framför allt vid depression som inte svarar på behandling med kognitiv terapi eller läkemedel.
SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig