Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Formuläret PHQ-9 kan användas för att stödja en depressionsdiagnos i primärvården
PHQ-9, Patient Health Questionnaire-9, är ett formulär där patienterna själva skattar symtom på depression. Nu har SBU har uppdaterat sin bedömning av det vetenskapliga stödet för PHQ-9.

Genomgången visar att det finns stöd för att PHQ-9 kan vara till hjälp för att avgöra om en patient har depression eller inte – men slutsatsen gäller endast primärvården.

SBU konstaterar också att det saknas underlag för att bedöma om PHQ-9 kan skilja mellan olika svårighetsgrader av depression, något som är ett vanligt användnings­område för självskattningsformulär.


SBU redovisar år 2017

Årsredovisningen ger en snabb­genomgång av vad SBU arbetat med under året: vetenskapliga utvärderingar och underlag till nationella riktlinjer, kartläggningar av områden med särskilt stora forskningsbehov och snabba kunskapsöversikter i mer avgränsade frågor.

Under 2017 har SBU satsat på att vidareutveckla sina samarbeten med landsting och brukarföreningar samt fortsatt utbilda viktiga målgrupper i vetenskaplig metodik.

Här hittar du även SBU:s budgetunderlag för 2019–2021.


Senaste från SBU:s upplysningstjänst
BILD


SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig