Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Tilläggsmetoder till PSA-test för diagnostik av prostatacancer
SBU har sammanställt ett vetenskapligt underlag för tilläggsmetoder som studerats
för att förbättra diagnostiken av prostatacancer hos män med PSA-värden mellan 1 och 10 µg/L

Rapporten finner inga starka vetenskapliga belägg för att de tester som studerats i rapporten skulle ge väsentligt förbättrad träffsäkerhet jämfört med enbart PSA-test. För att få en säkrare bild av olika tilläggsmetoders träffsäkerhet behövs fler studier.

Socialstyrelsens nya rekommendationer kring screening för prostatacancer beräknas komma hösten 2018, remissversionen finner du här >

Arbetsmiljö och ohälsa – Frågor och fakta
I en ny populärvetenskaplig skrift sprider SBU samlad kunskap om arbetsmiljö och ohälsa. Det handlar bland annat om sömnproblem och depressiva symtom.

Här finns också den samlade forskningens svar på andra vanliga frågor som:
  • I vilka arbetsmiljöer är det vanligt att människor får artros?
  • Hur ser sambandet ut mellan arbete och ryggbesvär?
  • Vilka kopplingar finns det mellan arbetsmiljö och hjärt-kärlsjukdom?

SBU:s Upplysningstjänst svarar på frågorna


Så ska forskningspengarna ge svar på de kliniskt viktigaste frågorna
 
Från och med i år ska SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, bistå Vetenskapsrådet med att styra forskningspengarna till de viktigaste områdena.
De båda myndigheterna ska i samråd arbeta fram en process för prioriteringar som
ska ligga till grund för fördelning av de 30 miljoner kronor som öronmärkts till klinisk behandlingsforskning.

I denna process vill regeringen att personer som är direkt berörda av forskningens resultat, såsom patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal, får ett ökat inflytande i urvalet av ”identifierade och prioriterade kunskapsbehov”.
Det framgår av 2018 års regleringsbrev till myndigheterna.

SBU har en särskild databas för så kallade vetenskapliga kunskapsluckor som kan vara till hjälp i det nya arbetssättet.

– Regeringens uppdrag till Vetenskapsrådet ligger i linje med det SBU tar upp i rapporten om behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering. Att prioritera de forskningsfrågor som patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal ser som viktiga gör att forskningen kommer till ännu mer nytta, säger Marie Österberg, samordnare och projektledare för vetenskapliga kunskapsluckor hos SBU.

Sjukvårdens experter är självskrivna i SBU:s arbete med utvärderingar och prioriteringar. Sedan några år tillbaka har myndigheten även involverat brukare och patienter i flera projekt, till exempel för att prioritera de tio viktigaste kunskapsluckorna inom ett visst område.

Ökad brukarmedverkan är dessutom ett uttalat mål för alla de nio myndigheter som ingår i Rådet för styrning med kunskap. Nyligen presenterade rådets arbetsgrupp en rad konkreta rekommendationer som syftar till att ge patienter, brukare och anhöriga större inflytande på framtida forskning och anslag

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till [Subscriber:email]
Klicka här för att avregistrera dig