Skickat med RuleMailer.se
Rss

Image
Image
Science Marches On: Delta i kampanjen #hurvetdudet inför valet!
Image
Förra våren vandrade över en miljon människor för vetenskapen världen över. Den 14 april uppmärksammas March For Science på nytt under parollen Science Marches On. I Sverige planeras för en "Hur vet du det"-kampanj för att öka kunskapen bland politiker och allmänheten om vad vetenskap är, hur forskning går till, hur olika forskningsrön kan värderas och varför forskningsbaserad kunskap behövs som beslutsunderlag. Målet är att vetenskapliga fakta ska lyftas fram mer än tidigare när politiska förslag debatteras under valåret 2018. Välkommen att vara med – och välkommen till ett dialogmöte om Hur vet du det-kampanjen måndagen den 19 februari kl. 14:30-16:00 i Stockholm.
Image

Image
Image
Säkra din plats på Forum för forskningskommunikation
Image
Hur blir vi bättre på att kommunicera och sprida forskningsresultat och hur når vi ut bättre till nya målgrupper? Det är några av frågorna som diskuteras den 18 april på årets Forum för forskningskommunikation – Nordens största mötesplats för forskningskommunikatörer som går av stapeln under Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Bland årets talare finns forskaren Emma Frans, och professorerna i forskningskommunikation Alexander Gerber, Rhine-Waal University, samt Maja Horst, University of Copenhagen.
Image

Image
Image
På väg mot ett öppet vetenskapssamhälle
Image
Det är nödvändigt för både samhället och ekonomin att EU fortsätter att satsa pengar på forskning. Det betonar den nationella påverkansplattformen för Science with and for Society, SwafS, i sitt inspel Towards an Open Science Society till EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, FP9. Det nya ramprogrammet bör sträva mot en öppen vetenskap som är baserad på ansvarsfull forskning och innovation, RRI. Hela samhället behöver engageras om vi ska kunna skapa lösningar som är hållbara, transparenta och relevanta.
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Nytt & noterat

VA kommer att utveckla en nationell webbportal och kunskapscentrum för medborgarforskning i Sverige. Projektet koordineras av Göteborgs universitet med Sveriges lantbruksuniversitetUmeå universitet och VA som partners och finansiering från Vinnova. Den nya nationella webbportalen ska visa svenska medborgarprojekt och tillhandahålla en verktygslåda för medborgarforskning som både privatpersoner och forskare kan använda. Plattformen väntas lanseras våren 2019.  

Just nu får 6 000 slumpmässigt utvalda personer i Italien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tjeckien och Tyskland ge sin syn på forskning inom hälsa och livsvetenskaper - Life science. Intervjuerna ingår i en VA-ledd del av EU-projektet Orion Open Science. Frågorna handlar också om, och i så fall hur, personerna skulle vilja involveras i forskning och hur de tänker kring genmodifiering (CRISPR-Cas9). Resultatet från studien publiceras i vår.

VA hälsar de nya medlemmarna Kungliga Biblioteket och Natur & Kultur varmt välkomna! Läs mer om medlemskap och välkommen som medlem du också!
Image

Image
Gästkrönika på VA-bloggen
Image
Olle Bergman, frilansskribent och föreläsare: I dag tyngs forskarsamhället ner av en kommunikationskultur som inte bara är onödigt återhållsam, utan på många sätt otidsenlig. Ut med det gamla och in med det nya!
Image

Image
Referat från tidigare evenemang
Ansvarsfull forskning och innovation, RRI (Responsible Research and Innovation), är ett sätt att få alla som är berörda, involverade i forskning. Begreppet lyfts särskilt fram inom det europeiska forskningsprogrammet Horisont 2020. Men vad handlar RRI om? Och vad innebär RRI för offentlig verksamhet? Se vårt samtal med Sveriges Kommuner och Landsting.

I januari var VA inbjudna till Utbildningsdepartementets forskningspolitiska enhet för att berätta om öppen vetenskap och medborgarforskning. Vid mötet gavs information om VAs aktiviteter och projekt med koppling till dessa områden: SwafS Påverkansplattform, ORION Open Science, SciShops, Bloom och massexperimenten. Det var ett välbesökt möte med givande och inspirerande diskussioner.
Image

Image
Vetenskap & Allmänhet i sociala medier
Image
Image
Image

Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets aktiviteter och studier som rör gränssnittet forskning–samhälle. Brevet utkommer 8 gånger per år. För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till nyhetsbrev@v-a.se
Redaktör: Maria Hagardt, maria.hagardt@v-a.se
Image